Toiminta-arkkitehtuuri kuvaa ammatillisen koulutuksen ekosysteemin toimijat ja roolit, ammatillisen koulutuksen palvelut ja prosessit sekä prosessien välistä vuorovaikutusta. Prosessien välisessä vuorovaikutuksessa kuvataan prosessien välillä liikkuvaa informaatioita. Toiminta-arkkitehtuuri ohjaa tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien kehittämistä.

Toiminta-arkkitehtuuri tarkastelee ammatillisen koulutuksen toimintaa oppijakeskeisesti palvelujen ja prosessien näkökulmasta.

Oppijakeskeisyys

Oppijan polun palveluilla oppija hankkii omiin tarpeisiinsa tarvittavan osaamisen.

Palvelut on ryhmitelty oppijan polun askeleisiin:

  • hakeutuminen ja opintojen aloittaminen

  • opintojen suunnittelu

  • osaamisen hankkiminen

  • osaamisen osoittaminen ja arviointi

  • tavoitteen saavuttaminen

  • osaamisen hyödyntäminen.

Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen

Oppijan polun mahdollistamiseksi tarvitaan oppijan palveluita sekä tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytyksiä tuottavia palveluita.


Oppijan polun palvelut

  • No labels