Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Julkaisujen avoimuuden kautta on mahdollista tarkastella avoimuutta sekä määrinä että osuuksina. Analyysityökalujen avulla on myös mahdollista tarkastella avoimia julkaisuja, kuten niiden vaikuttavuutta. Avoimuudelle on monia erilaisia määritelmiä ja useinkaan tietokannat eivät pysty rekisteröimään avoimuutta, joka toteutetaan rinnakkaistallentamisella. Katso lisätietoja kohdasta Julkaisujen avoin saatavuus.

Avoimen julkaisemisen indikaattorit kansainvälisissä tietokannoissa

Useimmat tietokannat tarjoavat lukumäärällistä tietoa avoimesta julkaisemisesta. Kokonaisavoimuuden lisäksi, usein on mahdollista myös saada tietoa eri tyyppisen avoimuuden määristä. Tyypillisesti kategoriat voivat olla kultainen OA, pronssi OA ja vihreä OA. Eri lähteiden käyttämät avoimuuden määritelmät voivat erota toisistaan paljon.

Analyysityökalujen kautta on mahdollista tarkastella, eroaako avoimesti saatavilla olevien julkaisujen viittausvaikuttavuus ns. suljettujen julkaisujen viittausvaikuttavuudesta. Yleensä on mahdollista tarkastella avoimien ja suljettujen julkaisujen viittausmääriä, keskimääräisiä viittausmääriä ja normalisoituja viittausmääriä, ja tehdä vertailuja näiden kehityksestä.

Kansallisen avoimen tieteen seurantamallin julkaisuindikaattorit

Suomessa avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitystä organisaatioissa seurataan uuden seurantamallin avulla. Ensimmäinen seuranta toteutetaan vuoden 2022 aikana. Seuraavalla kierroksella, vuonna 2024, on tarkoituksena kerätä tietoa merkittävästi laajemmin. Seurantamalli sisältää erilaisia indikaattoreita, joiden avulla tarkastellaan avoimen tieteen eri osa-alueita esim. toimintatapoja ja palveluita. Tarvittavat tiedot edellä mainituista indikaattoreista kerätään kyselyn avulla.

Osa seurannan indikaattoreista koskee organisaatioiden julkaisuja. Avoimiin julkaisuihin liittyvät indikaattorit ensimmäisessä seurannassa ovat:

  • Välittömästi avoimien tieteellisten artikkeleiden osuus julkaisemisesta (OKM:n julkaisutiedonkeruun tyypit A pois lukien A3, sekä avoin saatavuus OA/hybridi kanavissa ja rinnakkaistallenteina)
  • Rinnakkaistallenteiden ja avoimen saatavuuden osuus julkaisemisesta (OKM:n julkaisutiedonkeruun tyyppi A pois lukien A3 sekä tyypit B1, B3, D1, D3 ja E1) 
  • Avoimesti saatavissa olevat artikkelit ammattilehdissä ja yleistajuisissa julkaisuissa (OKM:n julkaisutiedonkeruun tyypit B1, B3, D1, D3 ja E1)

Tiedot julkaisujen avoimuudesta kerätään VIRTA-palvelusta.

Lisäksi tietoa kerätään avoimista oppimateriaalien määrästä. Osa oppimateriaaleista on julkaisuja.

Seurannan tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi-sivulla.

  • No labels