Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Tutkimuksen tuen ja hallinnon (TUHA) verkoston lausunto tietosuoja-asetuksen kansallista soveltamista koskien.
  • Tutkimushallinnossa käsitellään tutkijoihin liittyviä henkilötietoja, kun taas tutkimuksessa kohteena olevat aineistot sisältävät henkilötietoja
  • Tutkija-rekisterinpitäjien ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista
  • Tutkimustietovaranto suunnitteilla

Tutkimuskäytön uudistuksia:

https://iapp.org/news/a/how-gdpr-changes-the-rules-for-research/

https://lachlansresearch.wordpress.com/2016/05/26/some-thoughts-on-ethics-and-big-social-media-research/

  • No labels