Mikä DRIS?

euroCRIS kartoittaa tietoja eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttämistä CRIS- ja muista tutkimustiedonhallinnan järjestelmistä. Tällä hetkellä rekisterissä on tiedot neljästätoista suomalaisesta organisaatiosta: https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris


Lisätietoa: euroCRIS_Directory_of_Research_Information_Systems_DRIS_201906.pdf

Toimita tiedot

Toimita tutkimusorganisaatiosi tiedot DRISiin tällä lomakkeella: minimally_sufficient_metadata_DRIS_entry_201906.docx


  • No labels