Palvelun nimi

Funet Tutkain -haavoittuvuusskanneri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
PL 405 (Keilaranta 14)
02101 ESPOO

Y-tunnus: 0920632-0
puh. 09 457 2001
www.csc.fi
asiakaspalvelu@csc.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

CSC:n asiakaspalvelu
puh. 09 457 2821 (vaihde)
asiakaspalvelu@csc.fi

Tietosuojavastaava
tietosuoja@csc.fi

Mikä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • palvelun tuottaminen ja kehittäminen
  • käyttöoikeuksien hallinta
  • tilastointi ja käyttömäärien seuranta
  • asiakastiedotus

Mitä tietoja käsittelemme?

Palvelun käyttäjistä tallennetaan seuraavat tiedot:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot
  • kotiorganisaatio

Lisäksi palvelun käytöstä muodostuu palvelimelle seuraavia tietoja:

  • teknisen järjestelmän generoimia lokitietoja
  • skannauksista syntyvää havaintodataa

Mistä saamme tietoja?

Käyttäjätiedot on saatu käyttäjältä itseltään palvelun käyttöoikeuden hakemisen yhteydessä.

Kenelle luovutamme tietoja? Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Palvelin on suojattu palomuurilla, yhteydenottokanavia on rajattu ja ohjelmistojen tietoturvapäivityksiä seurataan.

Henkilötietoja säilytetään, kunnes käyttäjän käyttöoikeus palveluun päättyy, tai kun käyttäjä erikseen pyytää tietojensa poistoa rekisterinpitäjältä. 12 kuukautta käyttämättä olleet käyttäjätunnukset poistetaan.

Skannaustuloksia säilytetään neljän viikon ajan kyseisen skannauksen valmistumisesta.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palveluun, ota yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti tässä selosteessa ylempänä nimetylle rekisterinpitäjälle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse.

  • No labels