Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Häiriötiedotteet

Kaksi (2) viimeisintä/kaikki:

Laadunmittaus (im.funet.fi)


Laadunmittaus 2021-09-23

Tilanne kuukauden alusta nykyhetkeen (09:46:05). Tiedot päivitetty 36 s sitten.
statushost#
breaks
downtime
s
avail %latest break
starting time
OKfs.nba.fi2278 99.99Wed Sep 22 19:05:22 2021
OKns.jypoly.fi142 100.00Wed Sep 22 11:48:30 2021
OKns1.lnet.fi1462 99.98Wed Sep 22 06:42:35 2021
OKenv10.vyh.fi1162 99.99Tue Sep 21 10:32:30 2021
OKns-c.fng.fi1283 99.99Tue Sep 21 06:06:25 2021
OKwww.laurea.fi1282 99.99Tue Sep 21 06:06:20 2021
OKns.finlit.fi1289 99.99Tue Sep 21 06:06:19 2021
OKim.puv.fi155 100.00Mon Sep 20 14:02:13 2021
OK!www.opintanner.fi111070 99.94Sun Sep 19 16:44:34 2021
OKwww.eenet.ee3183 99.99Fri Sep 17 11:23:12 2021
OKgate.mpkk.fi44422 99.77Fri Sep 17 10:12:22 2021
OKns.ncp.fi1522 99.97Fri Sep 17 06:41:26 2021
OKjoensuu.certia.fi1534 99.97Fri Sep 17 06:41:24 2021
OKidp.seamk.fi149 100.00Thu Sep 16 23:55:19 2021
OKkuopio.ktl.fi1354 99.98Thu Sep 16 06:09:29 2021
OKlp61.nrl.fi1352 99.98Thu Sep 16 06:09:28 2021
OKousrvr.oulu.fi7528 99.97Tue Sep 14 22:24:09 2021
OKns1.savonia.fi154 100.00Wed Sep  8 05:53:13 2021
OKpassat.wasa.shh.fi41468 99.92Sun Sep  5 13:27:06 2021
OKim.kajak.fi1240 99.99Wed Sep  1 06:55:19 2021
OKra.abo.fi00 100.00
OKstream.vasa.abo.fi00 100.00
OKinet-server.arcada.fi00 100.00
OKns2.bof.fi00 100.00
OKvaasa.certia.fi00 100.00
OKshine.cop.fi00 100.00
OKdc.csc.fi00 100.00
OKh013.diak.fi00 100.00
OKek-funetgw-lo0.eduskunta.fi00 100.00
OK!www.facebook.com00 100.00
OK!www.ficix.fi00 100.00
OKtld.ficora.fi00 100.00
OKfunet-im.ficora.fi00 100.00
OKfmigate.fmi.fi00 100.00
OK!mbase.funet.fi00 100.00
OKim.funet.fi00 100.00
OKns-secondary.funet.fi00 100.00
OKntp1.mikes.funet.fi00 100.00
OKntp2.mikes.funet.fi00 100.00
OK!www.google.com00 100.00
OKvpn.ha.ax00 100.00
OKjazz.haaga-helia.fi00 100.00
OKns1.hamk.fi00 100.00
OKserifos.helsinki.fi00 100.00
OK!im.tb.hiit.fi00 100.00
OKsmtp.humak.fi00 100.00
OKns.hus.fi00 100.00
OKns1.netlab.hut.fi00 100.00
OKns1.hut.fi00 100.00
OKns1.jyu.fi00 100.00
OKfunet-monitoring.kavi.fi00 100.00
OKfunet-rtr-funet2.ktl.fi00 100.00
OKoulu.ktl.fi00 100.00
OKgate.kuh.fi00 100.00
OKreppu.lamk.fi00 100.00
OKns1.luc.fi00 100.00
OKns1.lut.fi00 100.00
OKns.metropolia.fi00 100.00
OKcensorius.metsahovi.fi00 100.00
OKwww.mikkeliamk.fi00 100.00
OKfw.nam.fi00 100.00
OK!www.nordu.net00 100.00
OKim-vasa.novia.fi00 100.00
OKim-abo.novia.fi00 100.00
OKns.oamk.fi00 100.00
OKthewall.otaverkko.fi00 100.00
OKfunet-gw.polamk.fi00 100.00
OKim.saimia.fi00 100.00
OKim.samk.fi00 100.00
OKfunetripe.sgo.fi00 100.00
OKshh.fi00 100.00
OKcam.slhk.fi00 100.00
OKgw1.stat.fi00 100.00
OKns.stuk.fi00 100.00
OKim.tays.fi00 100.00
OK!tky.fi00 100.00
OK*ns.tokem.fi00 100.00
OKns.dc.turkuamk.fi00 100.00
OKns.turkuamk.fi00 100.00
OKressu.cc.tut.fi00 100.00
OKns1.uef.fi00 100.00
OKavantgarde.uniarts.fi00 100.00
OKpellava.uta.fi00 100.00
OKns1.utu.fi00 100.00
OKkickstart.uwasa.fi00 100.00
OKns.vtt.fi00 100.00
OKping.willab.fi00 100.00

Total of 87 targets, average availability 99.99

Historia Kaikki katkot

Copyright © Funet/CSC - Finnish IT Center for Science Ltd. All rights reserved.

Häiriötiedotteet: reaaliaikainen tilanne avoinna olevista ja viimeaikaisista häiriöstä ja ilmoitetuista huolloista:

Jäsenorganisaatioiden Funet-yhteyksien (IP) laadunmittaus:

Tuore tieto liikennemääristä:

  1. verkkoyhteyksiä kuvaavat viivat ovat kaksiosaisia: kukin viiva puolimatkaan saakka kertoo ko. laitteesta ulospäin lähtevästä liikenteestä. Klikkaa haluamasi viivan haluttua puoliskoa ja saat näkyviin ko. yhteyden ja ko. suunnan tilastotiedot
  2. kuvaajan oletusnäkymänä on yhteyden liikennemäärät molempiin suuntiin ko. päivänä. Sen voi vaihtaa sivun alareunan linkeistä moniin muihin yhteydestä kertoviin näkymiin, esimerkiksi pakettimäärän tai virhelaskurien tiedot.
  3. kuvaajan reuna-alueet toimivat linkkeinä näkymän ajankohdan ja -jakson muuttamiseksi: yläreunasta klikkaamalla voi pidentää näkymän ajanjaksoa klikkaus kerrallaan (esimerkiksi tunti -> päivä -> viikko jne.), alareunasta vastaavasti lyhentää ajanjaksoa. Vasemmasta reunasta klikkaamalla voi vaihtaa kulloisenkin näkymän ajankohdan vastaavaan edelliseen ja oikeasta reunasta seuraavaan.

Muita työkaluja

Muita sivustoja

  • No labels