Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Häiriötiedotteet

Kaksi (2) viimeisintä/kaikki:

Laadunmittaus (im.funet.fi)

Laadunmittaus 2018-07-19

Tilanne kuukauden alusta nykyhetkeen (14:32:46). Tiedot päivitetty 13 s sitten.
statushost#
breaks
downtime
s
avail %latest break
starting time
OKwww.mikkeliamk.fi151 100.00Wed Jul 18 15:10:22 2018
OK!www.runnet.ru1108 99.99Wed Jul 18 12:14:26 2018
OK!www.diak.fi5341 99.98Tue Jul 17 16:21:04 2018
OK!www.internet2.edu21835 99.89Sat Jul 14 19:33:32 2018
OKns1.jyu.fi1402 99.97Fri Jul 13 13:50:20 2018
OKim.samk.fi14488 99.72Thu Jul 12 19:32:14 2018
OKfunet-gw.polamk.fi2108 99.99Wed Jul 11 23:50:23 2018
OKns1.uef.fi41163 99.93Wed Jul 11 18:19:20 2018
OKping.willab.fi1348 99.98Wed Jul 11 10:47:24 2018
OKns1.seamk.fi142 100.00Wed Jul 11 00:32:25 2018
OKim-abo.novia.fi2229 99.99Fri Jul  6 21:26:19 2018
OKim.saimia.fi13880 99.95Fri Jul  6 20:40:27 2018
OKns1.lut.fi133857 99.76Fri Jul  6 20:40:20 2018
OKficora-a.funet.fi120689 98.71Fri Jul  6 07:17:29 2018
OKfunet-monitoring.kavi.fi12035 99.87Thu Jul  5 10:14:23 2018
OKim-vasa.novia.fi1168 99.99Mon Jul  2 18:16:19 2018
OKstream.vasa.abo.fi00 100.00
OKra.abo.fi00 100.00
OKinet-server.arcada.fi00 100.00
OKns2.bof.fi00 100.00
OKjoensuu.certia.fi00 100.00
OKvaasa.certia.fi00 100.00
OKshine.cop.fi00 100.00
OKdc.csc.fi00 100.00
OKek-funetgw-lo0.eduskunta.fi00 100.00
OKwww.eenet.ee00 100.00
OK!www.facebook.com00 100.00
OK!www.ficix.fi00 100.00
OKtld.ficora.fi00 100.00
OKns.finlit.fi00 100.00
OKfmigate.fmi.fi00 100.00
OKns-c.fng.fi00 100.00
OK*certia.im.fujitsu.fi00 100.00
OKntp1.mikes.funet.fi00 100.00
OKaaltowlan-a.funet.fi00 100.00
OKns-secondary.funet.fi00 100.00
OKpshp-a.funet.fi00 100.00
OKmbase.funet.fi00 100.00
OKtaike-fw.funet.fi00 100.00
OKntp2.mikes.funet.fi00 100.00
OKim.funet.fi00 100.00
OK!www.google.com00 100.00
OKmuuri.gsf.fi00 100.00
OKvpn.ha.ax00 100.00
OKjazz.haaga-helia.fi00 100.00
OKns1.hamk.fi00 100.00
OKserifos.helsinki.fi00 100.00
OK!im.tb.hiit.fi00 100.00
OKsmtp.humak.fi00 100.00
OKns.hus.fi00 100.00
OKns1.netlab.hut.fi00 100.00
OKns1.hut.fi00 100.00
OKns.jypoly.fi00 100.00
OKim.kajak.fi00 100.00
OKkuopio.ktl.fi00 100.00
OKfunet-rtr-funet2.ktl.fi00 100.00
OKoulu.ktl.fi00 100.00
OKgate.kuh.fi00 100.00
OKwww.laurea.fi00 100.00
OKns1.lnet.fi00 100.00
OK*amoeboid.lpt.fi00 100.00
OKns1.luc.fi00 100.00
OKns.metropolia.fi00 100.00
OKcensorius.metsahovi.fi00 100.00
OKfw.minedu.fi00 100.00
OKgate.mpkk.fi00 100.00
OKfw.nam.fi00 100.00
OKns.nba.fi00 100.00
OKns.ncp.fi00 100.00
OK!www.nordu.net00 100.00
OKlp61.nrl.fi00 100.00
OKns.oamk.fi00 100.00
OKpalomuuri.oph.fi00 100.00
OK!www.opintanner.fi00 100.00
OKthewall.otaverkko.fi00 100.00
OKousrvr.oulu.fi00 100.00
OKim.puv.fi00 100.00
OKns1.savonia.fi00 100.00
OKfunetripe.sgo.fi00 100.00
OKshh.fi00 100.00
OKpassat.wasa.shh.fi00 100.00
OKim.slhk.fi00 100.00
OKgw1.stat.fi00 100.00
OKns.stuk.fi00 100.00
OK!tky.fi00 100.00
OKns.tokem.fi00 100.00
OKns1.tpu.fi00 100.00
OKns.turkuamk.fi00 100.00
OKns.dc.turkuamk.fi00 100.00
OKressu.cc.tut.fi00 100.00
OKavantgarde.uniarts.fi00 100.00
OKpellava.uta.fi00 100.00
OKns1.utu.fi00 100.00
OKkickstart.uwasa.fi00 100.00
OKns.vtt.fi00 100.00
OKenv10.vyh.fi00 100.00

Total of 96 targets, average availability 99.98

Historia Kaikki katkot

Copyright © Funet/CSC - Finnish IT Center for Science Ltd. All rights reserved.

Häiriötiedotteet: reaaliaikainen tilanne avoinna olevista ja viimeaikaisista häiriöstä ja ilmoitetuista huolloista:

Jäsenorganisaatioiden Funet-yhteyksien (IP) laadunmittaus:

Tuore tieto liikennemääristä:

 Weathermap-käyttöohje (näytä/piilota)
  1. verkkoyhteyksiä kuvaavat viivat ovat kaksiosaisia: kukin viiva puolimatkaan saakka kertoo ko. laitteesta ulospäin lähtevästä liikenteestä. Klikkaa haluamasi viivan haluttua puoliskoa ja saat näkyviin ko. yhteyden ja ko. suunnan tilastotiedot
  2. kuvaajan oletusnäkymänä on yhteyden liikennemäärät molempiin suuntiin ko. päivänä. Sen voi vaihtaa sivun alareunan linkeistä moniin muihin yhteydestä kertoviin näkymiin, esimerkiksi pakettimäärän tai virhelaskurien tiedot.
  3. kuvaajan reuna-alueet toimivat linkkeinä näkymän ajankohdan ja -jakson muuttamiseksi: yläreunasta klikkaamalla voi pidentää näkymän ajanjaksoa klikkaus kerrallaan (esimerkiksi tunti -> päivä -> viikko jne.), alareunasta vastaavasti lyhentää ajanjaksoa. Vasemmasta reunasta klikkaamalla voi vaihtaa kulloisenkin näkymän ajankohdan vastaavaan edelliseen ja oikeasta reunasta seuraavaan.

Muita työkaluja

Muita sivustoja

  • No labels