Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Häiriötiedotteet

Kaksi (2) viimeisintä/kaikki:

Laadunmittaus (im.funet.fi)

Laadunmittaus 2021-01-26

Tilanne kuukauden alusta nykyhetkeen (08:38:44). Tiedot päivitetty 17 s sitten.
statushost#
breaks
downtime
s
avail %latest break
starting time
downns.diak.fi10 100.00Fri Jan  1 00:00:20 2021
OKns1.lut.fi5248 99.99Sat Jan 23 13:40:04 2021
OKressu.cc.tut.fi154 100.00Thu Jan 21 18:55:08 2021
OKns1.savonia.fi1125088 98.86Thu Jan 21 12:44:25 2021
OKvpn.ha.ax2239 99.99Mon Jan 18 02:18:02 2021
OKgate.mpkk.fi21487 99.93Fri Jan 15 13:52:21 2021
OKenv10.vyh.fi1163 99.99Fri Jan 15 13:05:30 2021
OKim.saimia.fi6303 99.99Fri Jan 15 06:57:30 2021
OKjazz.haaga-helia.fi143 100.00Sun Jan 10 08:58:24 2021
OKgw1.stat.fi155 100.00Sun Jan 10 08:57:17 2021
OKpellava.uta.fi158 100.00Sun Jan 10 04:09:04 2021
OKserifos.helsinki.fi142 100.00Sat Jan  9 22:16:20 2021
OKfunet-gw.polamk.fi153 100.00Thu Jan  7 07:34:24 2021
OKwww.mikkeliamk.fi151 100.00Mon Jan  4 17:36:19 2021
OKns.metropolia.fi2285 99.99Mon Jan  4 16:59:29 2021
OKns1.jyu.fi142 100.00Sun Jan  3 04:29:20 2021
OKns1.lnet.fi1413 99.98Fri Jan  1 18:28:36 2021
OKra.abo.fi00 100.00
OKstream.vasa.abo.fi00 100.00
OKinet-server.arcada.fi00 100.00
OKns2.bof.fi00 100.00
OKjoensuu.certia.fi00 100.00
OKvaasa.certia.fi00 100.00
OKshine.cop.fi00 100.00
OKdc.csc.fi00 100.00
OKh013.diak.fi00 100.00
OKek-funetgw-lo0.eduskunta.fi00 100.00
OKwww.eenet.ee00 100.00
OK!www.facebook.com00 100.00
OK!www.ficix.fi00 100.00
OKtld.ficora.fi00 100.00
OKfunet-im.ficora.fi00 100.00
OKns.finlit.fi00 100.00
OKfmigate.fmi.fi00 100.00
OKns-c.fng.fi00 100.00
OK!mbase.funet.fi00 100.00
OKaaltowlan-a.funet.fi00 100.00
OKntp1.mikes.funet.fi00 100.00
OKntp2.mikes.funet.fi00 100.00
OKim.funet.fi00 100.00
OKns-secondary.funet.fi00 100.00
OK!www.google.com00 100.00
OKns1.hamk.fi00 100.00
OK!im.tb.hiit.fi00 100.00
OKsmtp.humak.fi00 100.00
OKns.hus.fi00 100.00
OKns1.netlab.hut.fi00 100.00
OKns1.hut.fi00 100.00
OKns.jypoly.fi00 100.00
OKim.kajak.fi00 100.00
OKfunet-monitoring.kavi.fi00 100.00
OKoulu.ktl.fi00 100.00
OKfunet-rtr-funet2.ktl.fi00 100.00
OKkuopio.ktl.fi00 100.00
OKgate.kuh.fi00 100.00
OKreppu.lamk.fi00 100.00
OKwww.laurea.fi00 100.00
OKns1.luc.fi00 100.00
OKcensorius.metsahovi.fi00 100.00
OKfw.nam.fi00 100.00
OKns.nba.fi00 100.00
OKns.ncp.fi00 100.00
OK!www.nordu.net00 100.00
OKim-vasa.novia.fi00 100.00
OKim-abo.novia.fi00 100.00
OKlp61.nrl.fi00 100.00
OKns.oamk.fi00 100.00
OK!www.opintanner.fi00 100.00
OKthewall.otaverkko.fi00 100.00
OKousrvr.oulu.fi00 100.00
OKim.puv.fi00 100.00
OKim.samk.fi00 100.00
OKns1.seamk.fi00 100.00
OKfunetripe.sgo.fi00 100.00
OKshh.fi00 100.00
OKpassat.wasa.shh.fi00 100.00
OKcam.slhk.fi00 100.00
OKns.stuk.fi00 100.00
OK*im.tays.fi00 100.00
OK!tky.fi00 100.00
OKns.tokem.fi00 100.00
OKns.turkuamk.fi00 100.00
OKns.dc.turkuamk.fi00 100.00
OKns1.uef.fi00 100.00
OKavantgarde.uniarts.fi00 100.00
OKns1.utu.fi00 100.00
OKkickstart.uwasa.fi00 100.00
OKns.vtt.fi00 100.00
OKping.willab.fi00 100.00

Total of 89 targets, average availability 99.99

Historia Kaikki katkot

Copyright © Funet/CSC - Finnish IT Center for Science Ltd. All rights reserved.

Häiriötiedotteet: reaaliaikainen tilanne avoinna olevista ja viimeaikaisista häiriöstä ja ilmoitetuista huolloista:

Jäsenorganisaatioiden Funet-yhteyksien (IP) laadunmittaus:

Tuore tieto liikennemääristä:

  1. verkkoyhteyksiä kuvaavat viivat ovat kaksiosaisia: kukin viiva puolimatkaan saakka kertoo ko. laitteesta ulospäin lähtevästä liikenteestä. Klikkaa haluamasi viivan haluttua puoliskoa ja saat näkyviin ko. yhteyden ja ko. suunnan tilastotiedot
  2. kuvaajan oletusnäkymänä on yhteyden liikennemäärät molempiin suuntiin ko. päivänä. Sen voi vaihtaa sivun alareunan linkeistä moniin muihin yhteydestä kertoviin näkymiin, esimerkiksi pakettimäärän tai virhelaskurien tiedot.
  3. kuvaajan reuna-alueet toimivat linkkeinä näkymän ajankohdan ja -jakson muuttamiseksi: yläreunasta klikkaamalla voi pidentää näkymän ajanjaksoa klikkaus kerrallaan (esimerkiksi tunti -> päivä -> viikko jne.), alareunasta vastaavasti lyhentää ajanjaksoa. Vasemmasta reunasta klikkaamalla voi vaihtaa kulloisenkin näkymän ajankohdan vastaavaan edelliseen ja oikeasta reunasta seuraavaan.

Muita työkaluja

Muita sivustoja

  • No labels