Opiskelijana voit vaikuttaa antamalla opintojaksoista palautetta. Vastaaminen on aina anonyymia. Voit avata yksittäisen aktiivisen palautelomakkeen klikkaamalla etusivulla opintojakson rivin päästä nappia “ANNA PALAUTE”.
Uudella sivulla näet valitun opintojakson nimen ja koodin, opettajien sekä palautelomakkeen nimen (esim. loppupalaute).
Näet myös, kuinka monta päivää vastausaikaa on jäljellä – lomake sulkeutuu viimeisenä päivänä klo 23.59.
 

 

Loppupalaute avautuu automaattisesti 14 päivää ennen toteutuksen päättymistä ja sulkeutuu 7 päivää toteutuksen jälkeen. Halutessaan opettaja voi säätää loppupalautteen vastausaikaa, mutta se on aina auki vähintään 14 vuorokautta. 

 

Kyselyn avautuessa tulee sinulle sähköpostiviesti. Lisäksi kyselyn puolivälissä järjestelmä lähettää automaattisen muistutussähköpostin niille opiskelijoille, jotka eivät ole antaneet loppupalautetta. Opettaja voi halutessaan myös laittaa omat sähköpostimuistutukset järjestelmän kautta automaattisen muistutuksen jälkeen. 

 

Loppupalautteessa on viisi asteikolla olevaa väittämää ja kaksi avointa kysymystä. Asteikolla olevissa kysymyksissä näkökulma on osaamisen kehittyminen: 

  • Olen panostanut aktiivisesti omaan oppimiseeni opintojakson aikana. 
  • Opetus ja ohjaus tukivat oppimistani. 
  • Saavutin opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet. 
  • Opin opintojaksolla uusia asioita. 
  • Sain opintojaksolla riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä. 

Käytössä oleva asteikko on 1–6 (1=täysin eri mieltä, 2=eri mieltä, 3=osittain eri mieltä, 4=osittain samaa mieltä, 5=samaa mieltä, 6=täysin samaa mieltä). 

 

Avoimissa kysymyksissä näkökulma on opintojakson kehittyminen: 

  • Miten opintojaksoa tulisi kehittää? Esim. sisällöt, materiaalit ja opetusmenetelmät, vaativuustaso, työmäärä. 
  • Mikä opintojaksossa oli hyvää? Esim. sisällöt, materiaalit ja opetusmenetelmät, vaativuustaso, työmäärä. 

 

Lisäksi mukana on kysymys suositteluindeksistä (asteikolla 0-10).

 

Opiskelijana voit valita, annatko avoimen palautteen kaikille opettajille vai tietylle opettajalle. Toteutuksen vastuuopettaja näkee annetun palautteen joka tapauksessa.
Opettaja voi myös halutessaan nostaa kysymyspankista lisäkysymyksiä loppupalautteeseen.
 

 

Pepin kirjautumisessa on aikarajoite, joten istunto umpeutuu tietyn ajan kuluttua. Sivun ylälaitaan tulee tällöin varoitus. Lomakkeella ei ole automaattitallennusta, joten muista lähettää vastauksesi. Voit antaa loppupalautteen vain kerran lomakkeella etkä pysty muokkaamaan vastauksia sen jälkeen, kun olet lähettänyt ne.