Suodatus

Tarkastelu-välilehdellä on nähtävissä ajantasainen HOPS, joka pohjautuu opiskeluoikeutesi oletusopetussuunnitelmaan.
Sen avulla pystyt seuraamaan opintojesi edistymistä ja lisäämään esimerkiksi merkintöjä opintojaksoihin. 

 • Suodatusvalinnoilla voit vaikuttaa, mitä Tarkastelu-välilehdelle oleva HOPS sinulle näyttää.
  Voit suodattaa valintoja Opinnon tyypin, opinnon statuksen sekä ajoituksen mukaan.
 • Sulje kaikki-painikkeesta näkymästä piiloitetaan kaikki opintojaksot.
 • Nuolesta pääset piiloittamaan/näyttämään tietyn opintokokonaisuuden opintojaksot.
 • Jokaisen opintojakson vasemmalle puolella sijaitsee kaksi symbolia, vasemman puoleinen kertoo opintojakson pakollisuudesta, oikean puoleinen kertoo kurssin statuksesta.
  Näiden symbolien merkitykset löydät Sulje kaikki-painikkeen vieressä olevasta kysymysmerkistä, tai viemällä hiiren osoitin haluamasi symbolin päälle.

Suodatusvalinnat

Kuva 1: Suodatusvalinnat


Opintokokonaisuuden sisällön tarkastelu

Opintokokonaisuudet määräytyvät tutkintoosi liitettyyn HOPS-pohjaan. Opintokokonaisuuksiin kuuluvat esimerkkitapauksessa (kts. Kuva 2):

 • Perusopinnot
 • Ammattiopinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
 • Opinnäytetyö
 • Hopsin ulkopuoliset opinnot
 • Fysioterapian polkuopinnot

Opintokokonaisuuksien vaatimukset löytyvät valikon oikealta puolelta. Suluissa oleva numero kertoo suoritetut opintopisteet ja
sen jälkeen näkyvät suunniteltu laajuus sekä kokonaisuuden tavoitelaajuus.


Opintojakson tarkastelu

Klikkaamalla opintokokonaisuuden nimeä, avautuu ikkuna jossa on kuvattu opintokokonaisuuden tiedot (kts. Kuva 3).
Näytä laajat tiedot-napilla pääset laajentamaan opintokokonaisuuksien tietoja ja Peruuta-, sekä X-napilla pääset sulkemaan ikkunan.

 • Tavoitteet-osiossa on kerrottu opintojakson tavoitteet
 • Sisältö-osiossa kerrotaan mitä kokonaisuuksia opintojakson opinnot sisältävät
 • Esitietovaatimuksissa kerrotaan, jos opintojaksolle on jotain vaatimuksia
 • Lisätiedoissa on kaikki muu, mitkä eivät muiden otsikointien alle mahdollisesti sovi
 • Näytä laajat tiedot-painikkeella opintojaksosta tulee näkyviin vielä Linkit-osio,
  jossa on arviointikehikko, missä näkyvät opintojakson arviointiperusteet

Esimerkki opintokokonaisuuksista

Kuva 2: Opintokokonaisuudet

Opintojakson tiedot

Kuva 3: Opintojakson tiedot
HOPSin lähettäminen kommentoitavaksi tai hyväksyttäväksi

Voit lähettää HOPSin tuutoriopettajallesi kommentoitavaksi tai hyväksyttäväksi klikkaamalla sivun oikeasta laidasta Lähetä kommentoitavaksi-,
tai Lähetä hyväksyttäväksi-painikkeella.


 • HOPSin lähettäminen kommentoitavaksi-toiminnolla voit pyytää opettajalta kommentteja HOPSin jatkotyöstämiseen.
  • Täytä esille tulevan lomakkeen kentät (kts. Kuva 4), vastaanottajaksi oma tuutoropettajasi, viestin aihe, sekä sisältö
   ja paina Lähetä-painiketta.
  • HUOM! Muista allekirjoittaa viestisi. Viesti menee vastaanottajan sähköpostiin, eikä siinä näy lähettäjän nimeä.
  • Tämän jälkeen voit tarvittaessa vielä muokata HOPSia, ennen kuin lähetät sen hyväksyttäväksi


 • HOPSin lähettäminen hyväksyttäväksi-toiminnolla voit pyytää tuutoropettajasi hyväksymään HOPSin.
  • Täytä esille tulevan lomakkeen kentät (kts. Kuva 4) samalla tavalla kuin edellisessä ja paina Lähetä-painiketta.
 • Hyväksyminen luo uuden HOPS-version, jota et voi suoraan enään muokata vaan joudut lähettämään
  sen tarvittaessa uudelleen hyväksyttäväksi
 • HOPS-version voit valita Valitse HOPS-versio -alasvetovalikosta

Lisää merkintä

Tällä toiminnolla voit tehdä opintojaksoon liittyviä merkintöjä joko itsellesi, tai lähettää opintojaksoon liittyviä kysymyksiä opettajatuutorille.

 • Klikkaa opintokokonaisuuden tai opintojakson nimen perässä näkyvää + -merkkiä tai puhekupla-kuvaketta. (Kts. Kuva 5)
  Puhekupla on näkyvissä, mikäli merkintöjä on jo kirjattu.
 • + -merkistä tulee esille lomake, minkä yläreunassa lukee mitä opintojaksoa se koskee.
 • Vastaanottajaksi merkitään oma tuutoropettaja tai opintojakson opettaja, jolloin viesti näkyy opettajan työpöydällä, sähköpostissa ja opiskelijan HOPSissa
  opettajan tarkastellessa sitä. Muista allekirjoitus.
  • Jos et merkitse vastaanottajaa, niin merkintä näkyy vain sinulle.
 • Lisää merkintä-painike tallentaa viestin HOPSiin ja lähettää sen opettajalle, jos hänet on merkitty vastaanottajaksi.
 • Tuutoropettaja voi lähettää merkintöjä opiskelijalle.
  Opiskelija saa merkinnästä viestin sähköpostiinsa ja viesti generoi puhekuplan ko. opintojakson kohdalle.

HOPS kommentoitavaksi-ikkuna

Kuva 4: HOPS kommentoitavaksi-ikkunaLisää merkintä-painike

Kuva 5: Lisää merkintä-painike