Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

HUOM. Kun olet laittanut määritykset kuntoon prwilma.cfg-tiedostossa, ota vielä yhteyttä MPASSiin, jonka kautta lopullinen integraatio tapahtuu (ks. ohjelinkki tämän ohjeen yläosassa). MPASSille on annettava Wilman testitunnus, joten luo sellainen valmiiksi Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin. Testitunnuksella ei pidä olla mitään oikeuksia nähdä tietoja eikä sitä saa liittää oikeaan henkilöön, riittää että tunnuksella pääsee kirjautumaan Wilmaan.

Tietojen toimittaminen operaattorille

Tiedot voi toimittaa täyttämällä oheisen verkkolomakkeen https://kyyberi.typeform.com/to/H60CAI

Kirjautuminen

Kirjautuminen onnistuu opiskelijoiden, huoltajien, opettajien ja henkilökunnan Wilma-tunnuksilla. Huoltajien osalta toimii vain uudentyyppiset Wilma-tunnukset, muiden osalta vanhantyyppisetkin.

...