Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Luonnos

Sitra

Osaamisen aika -projekti

https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/

 • Sitran kolmevuotinen projektikokonaisuus, jonka tuotos on otettu jatkuvan oppimisen uudistamisen työryhmän taustamateriaaliksi.
 • ”Pyrkimyksenä vauhdittaa siirtymistä elinikäisen oppimisen politiikkaan”
 • ”Sitran roolina on toimia riippumattomana sillanrakentajana elinikäisen oppimisen politiikan mahdollistamiseksi."
 • 30 yhteiskunnallisen toimijan yhteinen tahtotila elinikäisestä oppimisesta

Opiskelijajärjestöjen aloitteet

Suomen ylioppilaskuntien liitto - SYL ry: Korkeakoulutuksen alustamalli -aloite

Yhteinen ehdotus SYL, YKA, Ekonomit

https://syl.fi/wp-content/uploads/2017/11/Ehdotus-korkeakouluvision-tiekartaksi-1.pdf

 • ”Suomessa olisi yksi digitaalinen alusta, jonka kautta korkeakoulut tarjoavat opetussisältöjä ja opiskelijat voivat vapaasti valita tutkintoonsa sopivia osia.”
 • ”Opiskelijat siis edelleen olisivat jonkin tietyn korkeakoulun opiskelijoita ja saisivat tutkinnon, mutta valittavissa oleva koulutustarjonta olisi oman korkeakoulun sijaan kaikki Suomessa tarjottava soveltuva opetus.”
 • Paino vahvasti rahoitusmallin uudistamisessa
 • https://syl.fi/blogi/korkeakoulutuksen-valtakunnallinen-alusta-mika/

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry: Koulutuksen kansallinen saavutettavuussuunnitelma

https://samok.fi/mita-samok-tekee/koulutuksellinen-tasa-arvo/

 • National Access Plan
 • "Suomeen on seuraavalla hallituskaudella valmisteltava pitkäjänteinen, koko koulutuspolun kattava ohjelma koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi."
 • Huomiot mm. sukupuolen, maahanmuuttajataustaisuuden, sosioekonomisen taustan ja vanhempien koulutustaustan vaikutuksesta opiskelupaikan saamiseen ja opintojen läpäisyyn

Ammattiliitot ja työnantajajärjestöt

Akavalaiset liitot: Osaamistili

https://www.osaamistili.fi

 • "Osaamissetelin varoja voi käyttää tutkinnon jälkeisen osaamisen kehittämisen kustannuksiin."
 • "Jokainen työikäinen saisi osaamistilille vuosittain työntekijöiden ja työnantajien osaamisvakuutusmaksulla rahoitettavan osaamissetelin, jonka voisi käyttää kouluttautumisen kustannuksiin."Info

Kehittämisideoita ja lisäys- tai poistoehdotuksia tiekartan näihin osiin voitte lähettää osoitteeseen tiekartta@csc.fi.