Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2020, ja se kokoontuu n. kerran kuussa (poislukien loma-ajat). Kokousmateriaalit kerätään ja linkitetään tälle wiki-alustalle. 

Ryhmän ajantasainen jäsenlista löytyy Avoimen tieteen koordinaation verkkosivuilta.

Jos haluat liittyä ryhmään ja poistua ryhmästä, voit tehdä sen:

...