Yhteistyöneuvosto
Tutkimusaineistojen avoimuus (TSV:n koordinoima)
Datakoulutukset-työryhmä
EU-edunvalvonta
EU Horisontti-yhteistyöhankkeet
IR-tekijäverkosto
Julkaisumetriikka
Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä
Kestävä kehitys ja vastuullisuus -ryhmä
Tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö -työryhmä
Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu -työryhmä
Marie Skłodowska-Curie -ryhmä
Suomen yliopistokirjastojen verkosto (FUN)
Tietomallityöryhmä
Tohtorikoulutusverkosto
Tutkimuksen arviointi -työryhmä
Tutkimusaineistotyöryhmä
Tutkimusetiikkaryhmä
Tutkimustietojärjestelmät
USAn tutkimusrahoitus
Viitearkkitehtuurityöryhmä
Yliopistojen tutkimusrahoituspäälliköt
Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto
Verkoston edustus kansainvälisessä toiminnassa
Ryhmät joiden toiminta on päättynyt


  • No labels