Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto
EU-edunvalvonta
EU Horisontti-yhteistyöhankkeet
IR-tekijäverkosto
Julkaisumetriikka
Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä
Kestävä kehitys ja vastuullisuus -ryhmä
Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu -työryhmä
Marie Skłodowska-Curie -ryhmä
Ryhmät joiden toiminta on päättynyt
Suomen yliopistokirjastojen verkosto (FUN)
Tietomallityöryhmä
Tohtorikoulutusverkosto
Tutkimuksen arviointi -työryhmä
Tutkimusaineistojen avoimuus (TSV:n koordinoima)
Tutkimusaineistotyöryhmä
Tutkimusetiikkaryhmä
Tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö -työryhmä
Tutkimustietojärjestelmät
USAn tutkimusrahoitus
Verkoston edustus kansainvälisessä toiminnassa
Viitearkkitehtuurityöryhmä
Yhteistyöneuvosto
Yliopistojen tutkimusrahoituspäälliköt


  • No labels