Yhteyshenkilö: Jessica Parland-von Essen parland AT csc.fi

  • Dataviittaus ja tunnisteet työryhmä rajasi dynaamiset aineistot, datan elinkaaren käsittelyn ja tutkimusprosessin varsinaisen tukemisen pois työnsä selkeyttämiseksi
  • FAIR-periaatteet ovat tarkentumassa eri käyttökonteksteissa ja esimerkiksti tietokantoihin viittaaminen on hyvin ajankohtainen kysymys, joka kaipaa eri ratkaisuista keskustelua, vaihtoehtojen selvittämista ja yhteisten periaatteiden hakemista
  • Myös tutkimuksen toistettavuus on ajankohtainen kysymys, jota on syytä tutkia tarkemmin tutkijoiden ja tieteen tukemiseksi
  • Tämän ryhmän tarkoituksena on tutkia tutkimusaineistojen hallintaa elinkaarien eri vaiheissa FAIR-periaatteiden näkökulmasta
  • Ryhmän tavoite tarkentuu vuoden 2021 alussa
  • No labels