Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Finn-ARMA-verkosto on korkeakoulujen perustama laaja-alainen yhteistyöverkosto, joka toimii tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden alueella. Verkosto tuo ruohonjuuritason asiantuntijat yhteen ja vahvistaa heidän osaamistaan. Finn-ARMAn toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat asiantuntijat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä.

Verkoston toiminnan ytimessä on ajatus alhaalta ylöspäin tapahtuvasta toiminnasta, joka syntyy asiantuntijoiden omasta tarpeesta lähtien. Sen vuoksi alaryhmien toiminta on yksilöllistä ja muovautuu ryhmän jäsenten näkemysten mukaisesti. Työvaliokunnan tehtävänä on mahdollistaa toiminnan jatkuvuus ja huolehtia yleisistä, koko toimintakenttää koskevista asioista.

VERKOSTON TEHTÄVÄT

 1. Edistää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja tiedon vaihtoa.
 2. Tukee ja edistää verkoston asiantuntijoiden koulutusmahdollisuuksia
 3. Osallistuu valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden koordinointiin ja toteutukseen. Ehdottaa tarpeellisia kehityshankkeita.
 4. Antaa lausuntoja ja nimeää asiantuntijoita.
 5. Ylläpitää yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 6. Edistää kokonaiskuvan muodostumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen kehityssuunnista ja -tarpeista (erityisesti koskien digitalisoitumista).
 7. Edistää yhteistä arkkitehtuurityötä korkeakoulujen välillä. Huolehtii tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurista sekä vastaa tutkimushallinnon sanaston kehityksestä ja ylläpidosta.
 8. Toteuttaa yhteistyöneuvoston päättämät asiat.

AJANKOHTAISTA


WEBINAARIT

Verkoston seuraavan webinaarin ajankohta ei ole vielä tiedossa. 


TYÖVALIOKUNTA 2021

Ella Bingham, Aalto-yliopisto, pj. (20–23)

Tuula Hämäläinen, VTT
Markku Ihonen,
Tampereen yliopisto
Heidi Kinnunen,
Helsingin yliopisto
Jaana Kokkonen,
Hanken
Johanna Krappe, Turun ammattikorkeakoulu
Riikka Reitzer, Jyväskylän yliopisto

Varajäsenet (YO):

Miki Kallio, Oulun yliopisto (21–22)
Mari Riipinen, Turun yliopisto (21–22)


Koordinaattori:

Walter Rydman, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus 
Sähköposti: walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521

YHTEISTYÖNEUVOSTO 2020
Puheenjohtaja: 
Ella Bingham, Aalto-yliopisto

Yhteistyöneuvosto muodostuu alaryhmien puheenjohtajista, Finn-ARMA-verkoston kanssa yhteistyötä tekevien verkostojen edustajista sekä TSV:n koordinoiman avoimen tieteen edustajista. Yhteistyöneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtäviä:

 • Käsitellä ja hyväksyä työvaliokunnan valmistelema verkoston toimintasuunnitelma sekä keskustella edellisen vuoden toimintakertomuksesta. Osallistuu työvaliokunnan valintaprosessiin.
 • Antaa työvaliokunnalle toimeksiantoja ja tehtäviä.
 • Koordinoida verkoston toimintaa yleisesti ja toimia tiedonvaihtokanavana ryhmien asiantuntijoiden välillä.
 • Keskustella laaja-alaisesti verkoston toimintakenttään kuuluvista aiheista, toimintakentän muutoksista ym. ja tätä kautta tuoda työvaliokunnan asialistalle aiheita käsiteltäväksi.
 • Keskustella ryhmissä käsitellyistä ja kiinnostusta herättävistä ajankohtaisista asioista sekä tuoda niitä koko verkoston tietoon.

Katso myös verkoston hallintamalli ja kaaviokuva.VERKOSTON RYHMÄT JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

YLIOPISTOJEN TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄLLIKÖT

Puheenjohtaja: Sanna-Maija Kiviranta, AALTO
Sähköpostilista: finnarma-tutkimusrahoitus

Edustuksellinen ryhmä, johon kuulu tutkimusrahoituspäällikkö tai vastaava jokaisesta yliopistosta

TOHTORIKOULUTUSVERKOSTO

Puheenjohtaja: Terhi Virkki-Hatakka, LUT
Ks. sivuilta yliopistojen yhteyshenkilöt

RESEARCH SERVICE DAYS / TUTKIMUSPALVELUPÄIVÄT 2021

Emerging Horizons: 16.–18.8.2021
Ilmoittaudu päiville: https://rsd2021.fi/registration

JULKAISUMETRIIKKA

Puheenjohtaja: Jani Sassali, OY
Sähköpostilista: tuha-julkaisumetriikka

TIETOMALLIRYHMÄ

Puheenjohtaja: Leena Huiku, AY
Sähköpostilista: tuha-tietomalli

JULKAISUTIEDONKERUU

Puheenjohtaja: Marja-Leena Harjuniemi, JYU
Sähköpostilista: tuha-julkaisutiedonkeruu

TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

Puheenjohtaja: Johanna Kolhinen, HY
Sähköpostilista: tuha-ta

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE -RYHMÄ

Puheenjohtaja: Salla Kotakorva, TAU
Sähköpostilista: finnarma-MSCA

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

Puheenjohtaja: Juha Herrala, Tampereen yliopisto
Sähköpostilista: tuha-tutkimusinfrastruktuurit

TUPO-ryhmä

Puheenjohtaja: Mari Riipinen, TY
Sähköpostilista: tuha-tupo

TUTKIMUSTIETOJÄRJESTELMÄT

CONVERIS-RYHMÄ

Puheenjohtaja: Liisa Marjamaa-Mankinen, JY
Sähköpostilista: suomen-converis-kayttajat


FIPURE-RYHMÄ

Puheenjohtaja: Aija Kaitera, HY
Sähköpostilista: fipure

TUTKIMUSETIIKKA

Puheenjohtaja: Kirsi Klemelä, TY
Sähköpostilista: tuha-tutkimusetiikka

EU-EDUNVALVONTA

Puheenjohtaja: Saara Harjula, HY
Sähköpostilista: finnarma-EU

EU HORISONTTI-HANKKEET

Puheenjohtaja: Johanna Toivonen de Gonzales, TY
Sähköpostilista: finnarma-horizon

ORCID-YHTEISTYÖRYHMÄ

Toiminta siirretty PID-verkoston yhteyteen keväällä 2021.
Sähköpostilista: orcid-yhteistyoryhma

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS

Puheenjohtaja: Ulla Helimo, JY
Sähköpostilista: finnarma-sustainability

USA:n TUTKIMUSRAHOITUS

Puheenjohtaja: Hanna Honkanen, TY
Sähköpostilista: finnarma-USArahoitus


PID-VERKOSTO (pysyvät tunnisteet)

Yhteyshenkilö: Jessica Parland-von Essen, CSC
Sähköpostilista: liity verkostoon täällä

FINNOVATORS-VERKOSTO

Yhteyshenkilö: Riikka Reitzer, JY
Sähköposti:

EDUSTUS KV-TOIMINNASSA

 • EARMA: Maria Maunula
 • INORMS (council): Ella Bingham, Chair of Finn-ARMA. INORMS Operating Principles
 • INORMS (research evaluation wg): Laura Himanen

TSV: AVOIMEN TIETEEN KOORDINAATIO

Yhteyshenkilö: Henriikka Mustajoki, TSV
Sähköposti: avointiede (at) tsv.fi

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TKI-JOHTAJAT

Yhteyshlö: Johanna Krappe, Turun AMK (pj), puheenjohtajistossa myös Marko Forsell, Centria ja Mari Vuolteenaho, Laurea


FUN – SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN VERKOSTO

Yhteyshenkilö: Anne Lehto, Tritonia
ks. FUN:n sivut

IR-TEKIJÄVERKOSTO

Puheenjohtaja: Jenni Kokko, JYU
Sähköpostilista: ir-tekijat


Finn-ARMA-verkoston tiedotuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti.


 • No labels