Finn-ARMA-verkosto on korkeakoulujen perustama laaja-alainen yhteistyöverkosto, joka toimii tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden alueella. Verkosto tuo ruohonjuuritason asiantuntijat yhteen ja vahvistaa heidän osaamistaan. Finn-ARMAn toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat asiantuntijat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä.

Verkoston toiminnan ytimessä on ajatus alhaalta ylöspäin tapahtuvasta toiminnasta, joka syntyy asiantuntijoiden omasta tarpeesta lähtien. Sen vuoksi alaryhmien toiminta on yksilöllistä ja muovautuu ryhmän jäsenten näkemysten mukaisesti. Työvaliokunnan tehtävänä on mahdollistaa toiminnan jatkuvuus ja huolehtia yleisistä, koko toimintakenttää koskevista asioista.

VERKOSTON TEHTÄVÄT

 1. Edistää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja tiedon vaihtoa.
 2. Tukee ja edistää verkoston asiantuntijoiden koulutusmahdollisuuksia
 3. Osallistuu valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden koordinointiin ja toteutukseen. Ehdottaa tarpeellisia kehityshankkeita.
 4. Antaa lausuntoja ja nimeää asiantuntijoita.
 5. Ylläpitää yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 6. Edistää kokonaiskuvan muodostumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen kehityssuunnista ja -tarpeista (erityisesti koskien digitalisoitumista).
 7. Edistää yhteistä arkkitehtuurityötä korkeakoulujen välillä. Huolehtii tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurista sekä vastaa tutkimushallinnon sanaston kehityksestä ja ylläpidosta.
 8. Toteuttaa yhteistyöneuvoston päättämät asiat.

AJANKOHTAISTA


WEBINAARIT

Verkoston seuraava webinaari:

syksyllä 2024TYÖVALIOKUNTA 2024

Anu Juslin, Tampereen yliopisto, pj. (24–26)

Ella Bingham, Aalto yliopisto (24–25)
Tuula Hämäläinen, 
VTT
Miki Kallio, Oulun yliopisto (23–24)
Laura Niemi, Turun yliopisto (24–25)
Marja-Riitta Vest, VAMK
Erkki Raulo, Helsingin yliopisto (23–24)

Varajäsenet:

Sanna Marttinen, Tulanet
Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopisto (24)
Mari Vuolteenaho, Laurea
yksi varajäsenen (yo) paikka auki.


Koordinaattori:

Walter Rydman, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus 
Sähköposti: walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521

Verkoston omat työryhmät siniharmaalla pohjalla.

Yhteistyöverkostot punaisella pohjalla.

YHTEISTYÖNEUVOSTO 2020-
Puheenjohtaja: 
Anu Juslin, Tampereen yliopisto

Yhteistyöneuvosto muodostuu alaryhmien puheenjohtajista, Finn-ARMA-verkoston kanssa yhteistyötä tekevien verkostojen edustajista sekä TSV:n koordinoiman avoimen tieteen edustajista. Yhteistyöneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtäviä:

 • Käsitellä ja hyväksyä työvaliokunnan valmistelema verkoston toimintasuunnitelma sekä keskustella edellisen vuoden toimintakertomuksesta. Osallistuu työvaliokunnan valintaprosessiin.
 • Antaa työvaliokunnalle toimeksiantoja ja tehtäviä.
 • Koordinoida verkoston toimintaa yleisesti ja toimia tiedonvaihtokanavana ryhmien asiantuntijoiden välillä.
 • Keskustella laaja-alaisesti verkoston toimintakenttään kuuluvista aiheista, toimintakentän muutoksista ym. ja tätä kautta tuoda työvaliokunnan asialistalle aiheita käsiteltäväksi.
 • Keskustella ryhmissä käsitellyistä ja kiinnostusta herättävistä ajankohtaisista asioista sekä tuoda niitä koko verkoston tietoon.
Katso myös verkoston hallintamalli ja kaaviokuva.


EDUSTUS KV-TOIMINNASSA

VERKOSTON RYHMÄT JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

YLIOPISTOJEN TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄLLIKÖT

Puheenjohtaja: Anu Liikanen, Itä-Suomen yliopisto
Sähköpostilista: finnarma-tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoituspäälliköiden rajoitettu ryhmä. Ryhmään kuuluu tutkimusrahoituspäällikkö tai vastaava jokaisesta yliopistosta.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TKI-JOHTAJAT

Yhteyshlö: Marja-Riitta Vest, Vaasan AMK
Varahenkilöt: Mari Vuolteenaho (Laurea)

Koko ryhmän sähköpostilista: TKI-johdonverkosto@turkuamk.fi


TOHTORIKOULUTUSVERKOSTO

Puheenjohtaja: Virpi Juppo, VY
Ks. alta yliopistojen yhteyshenkilöt

EU HORISONTTI-YHTEISTYÖHANKKEET
EU HORIZON COLLABORATION 

Pj:t: Kirsi Ojutkangas, OY & Anita Narbro, Turun AMK 
Sähköpostilista: finnarma-horizon

TUPO-ryhmä

Puheenjohtaja: Ella Bingham, Aalto-yliopisto
Sähköpostilista: tuha-tupo

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

Puheenjohtaja: Heli Lehtivuori, Tampereen yliopisto
Sähköpostilista: tuha-tutkimusinfrastruktuurit

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE -RYHMÄ

Puheenjohtaja: Salla Kotakorva, TAU
Sähköpostilista: finnarma-MSCA

TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

Puheenjohtaja: Johanna Kolhinen, HY
Sähköpostilista: tuha-ta

KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS

Puheenjohtaja: Ulla Helimo, JY
Sähköpostilista: finnarma-sustainability

USA:n TUTKIMUSRAHOITUS

Puheenjohtaja: Jani Haapakoski, OY
Sähköpostilista: finnarma-USArahoitus

TUTKIMUSETIIKKA

Puheenjohtaja: Riikka Palonkorpi, TaiY
Sähköpostilista: tuha-tutkimusetiikka

CONVERIS-RYHMÄ

Puheenjohtaja: valitaan
Sähköpostilista: suomen-converis-kayttajat

POST-AWARD

Puheenjohtaja: Anu Kettunen, JY
Sähköpostilista: finnarma-postaward

JULKAISUMETRIIKKA

Puheenjohtaja: Jani Sassali, Oulun yliopisto
Sähköpostilista: tuha-julkaisumetriikka

FIPURE-RYHMÄ

Puheenjohtaja: Riikka Heikkonen, Tampereen yliopisto
Sähköpostilista: fipure

IR-TEKIJÄVERKOSTO

Puheenjohtaja: Jenni Kokko, JYU
Sähköpostilista: ir-tekijat

JULKAISUTIEDONKERUU

Puheenjohtaja: Tanja Heikkilä, MML
Sähköpostilista: tuha-julkaisutiedonkeruu

TIETOMALLIRYHMÄ

Puheenjohtaja: Tomi Rosti, UEF
Sähköpostilista: tuha-tietomalli

PID-VERKOSTO (pysyvät tunnisteet)

Yhteyshenkilö: Jessica Parland-von Essen, CSC
Sähköpostilista: liity verkostoon täällä

FUNIBRU-verkosto

Puheenjohtaja: Kiertävä puheenjohtajuus

TSV: AVOIMEN TIETEEN KOORDINAATIO

Yhteyshenkilö: Ilmari Jauhiainen, TSV
Sähköposti: avointiede (at) tsv.fi

FUN – SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN VERKOSTO

Yhteyshenkilö: Tommi Harju, Taideyliopisto
ks. FUN:n sivut

DATATIEDONKERUU

Puheenjohtaja: Laura Mure (Aalto-yliopisto)
Sähköpostilista: finnarma-datatiedonkeruu

DATAKOULUTUKSET

Näillä sivuilla ovat Finn-ARMAn alaisen Datakoulutukset-työryhmän palaverimuistiot sekä tehdyn työn tulokset 


Puheenjohtaja: Päivi Kanerva, TUNI
Sihteeri: Anna Salmi, JYU
Sähköpostilista:
finnarma-datakoulutus

Oma community Zenodossa: Search Datakoulutukset-työryhmä (zenodo.org)

Päästäksesi listalle/poistuaksesi listalta: https://postit.csc.fi/sympa/subscribe/finnarma-datakoulutus


ORCID-YHTEISTYÖRYHMÄ

Toiminta siirretty PID-verkoston yhteyteen keväällä 2021.
Sähköpostilista: orcid-yhteistyoryhma


Finn-ARMA-verkoston tiedotuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti.

 • No labels