DATATIEDONKERUU

Puheenjohtaja: valitaan ryhmän järjestäytymiskokouksessa 30.11.
Sähköpostilista: finnarma-datatiedonkeruu


Ryhmän tavoitteet

 • Yhdistää resursseja ja asiantuntemusta yli organisaatiorajojen.
 • Määrittää ja toteuttaa datan metadatan hallintaa konkreettisesti kansallisten linjausten ja standardien mukaisesti.
 • Edistää datan keruun ja käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Taustaa

Tietojen kerääminen tutkimusdatasta ja sen metadatasta on haasteellista monien data-arkistojen ja eri datatyyppien takia. Osa tutkimusorganisaatioista siirtää tutkimusdatan metatiedot OKM:n rahoittamaan Metaxiin ja sitä kautta näkyville tiedejatutkimus.fi portaaliin. Tutkimusdatojen ymmärrettävyyttä haittaa se, että eri organisaatioiden välittämät tiedot eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. Lisäksi avoimen tieteen seuranta käyttää tulevaisuudessa Metaxin tietoja organisaatioiden avoimen datan lukumäärän arvioimiseen. 

Aalto-yliopisto on jo parin vuoden ajan tallentanut systemaattisesti tutkimusdatojen metadatat tutkimustietojärjestelmäänsä. Tämän työn aikana esiin on tullut monia päätöksiä vaativia kysymyksiä ja vaikeita tulkintoja. Finn-ARMA:n alla toimivassa Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmässä tutkimusyhteisön julkaisujen asiantuntijat pohtivat yhdessä julkaisuihin liittyviä yksityiskohtia ja OKM:n ohjeiden tulkintoja. Myös datan puolelle tarvitaan ryhmä, joka keskustelee siitä, miten tutkimusdatan ja metadatan vaikeita kysymyksiä ratkaistaan. Kansallinen yhteistyö tuo tehokkaimmat ja laadukkaimmat keskustelut ja ratkaisut.

Ajatuksia toimintatavasta

Datatiedonkeruun yhteistyöryhmän toiminta perustuisi avoimeen keskusteluun, yhteistyöhön ja vertaisoppimiseen. Ryhmä toimisi yhteistyössä AVOTT:n datan kuvauksiin keskittyvien työryhmien kanssa.

Tavoitteena olisi, että työryhmä kokoontuisi säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, jakamaan parhaita käytäntöjä ja laatimaan yhteisiä suosituksia. Ryhmän toimintaan voisi sisältyä myös koulutustilaisuuksia ja työpajoja.

Datatiedonkeruun yhteistyöryhmän perustaminen voisi tarjota arvokasta tukea koko tiedeyhteisölle. Yhteinen toimintatapa ja jaettu tietotaito parantaisivat datan metadatan hallintaa, tehostaisivat tiedonkeruuta ja tukisivat tutkijoita päivittäisessä työssään.

AJANKOHTAISTA Datatiedonkeruun yhteistyöryhmäFinn-ARMA-verkoston tiedotuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti. • No labels