DATATIEDONKERUU

Puheenjohtaja: Laura Mure (Aalto-yliopisto)
Sähköpostilista: finnarma-datatiedonkeruu


Ryhmän tavoitteet

 • Yhdistää resursseja ja asiantuntemusta yli organisaatiorajojen.
 • Määrittää ja toteuttaa datan metadatan hallintaa konkreettisesti kansallisten linjausten ja standardien mukaisesti.
 • Edistää datan keruun ja käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Taustaa

Tietojen kerääminen tutkimusdatasta ja sen metadatasta on haasteellista monien data-arkistojen ja eri datatyyppien takia. Osa tutkimusorganisaatioista siirtää tutkimusdatan metatiedot OKM:n rahoittamaan Metaxiin ja sitä kautta näkyville tiedejatutkimus.fi portaaliin. Tutkimusdatojen ymmärrettävyyttä haittaa se, että eri organisaatioiden välittämät tiedot eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. Lisäksi avoimen tieteen seuranta käyttää tulevaisuudessa Metaxin tietoja organisaatioiden avoimen datan lukumäärän arvioimiseen. 

Aalto-yliopisto on jo parin vuoden ajan tallentanut systemaattisesti tutkimusdatojen metadatat tutkimustietojärjestelmäänsä. Tämän työn aikana esiin nousi monia päätöksiä vaativia kysymyksiä ja vaikeita tulkintoja. Finn-ARMA:n alla toimivassa Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmässä tutkimusyhteisön julkaisujen asiantuntijat pohtivat yhdessä julkaisuihin liittyviä yksityiskohtia ja OKM:n ohjeiden tulkintoja. Tämä yhteistyömalli toimii myös datatiedonkeruutyöryhmän (DTK-ryhmä) esimerkkinä. DTK-ryhmän tarkoituksena onkin keskustella siitä, miten tutkimusdatan ja metadatan vaikeita kysymyksiä ratkaistaan. Kansallinen yhteistyö tuo tehokkaimmat ja laadukkaimmat keskustelut ja ratkaisut.

Ajatuksia toimintatavasta

Datatiedonkeruun yhteistyöryhmän toiminta perustuu avoimeen keskusteluun, yhteistyöhön ja vertaisoppimiseen. Ryhmä periaatteena on toimia yhteistyössä AVOTT:n datan kuvauksiin keskittyvien työryhmien kanssa.

Työryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, jakamaan parhaita käytäntöjä ja laatimaan yhteisiä suosituksia. Ryhmän toimintaan voi sisältyä myös koulutustilaisuuksia ja työpajoja.

Datatiedonkeruun yhteistyöryhmä tarkoituksena on tarjota arvokasta tukea koko tiedeyhteisölle. Yhteinen toimintatapa ja jaettu tietotaito parantavat datan metadatan hallintaa, tehostavat tiedonkeruuta ja tukevat tutkijoita heidän päivittäisessä työssään.

AJANKOHTAISTA Datatiedonkeruun yhteistyöryhmä

Tutkimuspalvelupäivien ohjelmaan on laitettu vahingossa myös Datatiedonkeruun yhteistyöryhmän kokous,

 https://www.uwasa.fi/fi/tutkimuspalvelupaivien-verkostoiltapaiva

 21.8. 14.30–16.00   Datatiedonkeruun yhteistyöryhmä

 Tätä ei järjestetä, vaan seuraava tapaamisemme on lokakuussa: 2.10.2024 https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha/2024-10-02+Kokous


Finn-ARMA-verkoston tiedotuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti. • No labels