AIKA: klo 12.00–13:00
OSALLISTUJAT:

 • Ella Bingham (Aalto, pj)
 • Ari Muhonen (UEF), FUN
 • Tuula Hämäläinen (VTT), TVK
 • Marja-Leena Harjuniemi (JY), Julkaisutiedonkeruu
 • Ulla Heilimo (JY), Kestävä kehitys
 • Leena Huiku (Aalto), Tietomalliryhmä
 • Jaana Kokkonen (Hanken), TVK
 • Jani Sassali (OY), Julkaisumetriikka
 • Johanna Toivonen de Gonzales (TY), Horisontti-yhteistyöhankkeet
 • Jenni Kokko (JY), IR-tekijäverkosto
 • Johanna Kolhinen (HY), Tutkimuksen arviointi
 • Mari Riipinen (TY), TUPO-ryhmä, TVK
 • Markku Ihonen (TAY), TVK
 • Merja Lyytikäinen (UEF), Tohtorikoulutusverkosto
 • Raija Oikari (JY), Tutkimusetiikka
 • Päivi Kanerva (TY), Datakoulutukset / Tutkimusaineistot
 • Salla Kotakorva (TAY), MSCA-ryhmä
 • Walter Rydman (CSC, koordinaattori)

ETÄYHTEYS:

Click here to join the meeting

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
  1. Työvaliokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.08
 2. Toimintakertomus vuodelta 2021, liite
  1. Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.
 3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
  1. esiteltiin jo Finn-ARMAn webinaarissa 24.1.2022, liite
  2. Käytiin lävitse toimintasuunnitelma.
 4. Finn-ARMAn palkinnot 2022
  1. Tutkimuksen edellytysten edistäjä. Palkinnon saaja on toiminnallaan edistänyt Suomessa tehdyn tutkimuksen edellytyksiä. Palkinnon saaja voi olla yksityishenkilö, julkinen palvelu, yhteisö, digitaalinen palvelu, jokin ryhmä tai yritys. Palkinnon saaja voi olla suomalainen tai ulkomaalainen. Palkintoa ei myönnetä Finn-ARMAn jäsenille. Palkinnon on vuonna 2018 saanut Aurora-tietokanta, 2019 EUTI, 2020 palkintoa ei myönnetty, 2021 Avoimen tieteen koordinaatio (TSV).
  2. Finn-ARMAn jäsenpalkinto. Suomalaisen yliopiston, ammattikorkeakoulun tai tutkimuslaitoksen tutkimuspalvelutehtävissä työskentelevä henkilö. Hän on omalla toiminnallaan edesauttanut tutkimuspalvelutehtävissä työskenteleviä yhteistyön, palveluiden ja alan ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Palkinnon on vuonna 2018 saanut Jaana Backman (UEF), vuonna 2019 Jörg Langwaldt (TaY), vuonna 2020 palkintoa ei myönnetty, vuonna 2021 Seliina Päällysaho (SeAMK).
  3. Verkoston jäsenille lähetetään nyt pyyntö tehdä ehdotuksia palkittaviksi
  4. Palkinnot myönnetään Tutkimuspalvelupäivillä elokuussa 2022
 5. Työvaliokunnan yliopistojäsenten valintaprosessiin valmistautuminen
  1.  Finn-ARMAn työvaliokunnan yliopistojäsenten valinta 2022
   1. Alunperin suunniteltiin, että työvaliokuntaan valitaan vuosittain kaksi yo-jäsentä sekä joko ammattikorkeakoulujen tai tutkimuslaitosten edustaja sekä molemmat varajäsenet. Koronan vuoksi työvaliokunnan kautta pidennettiin vuodella.
   2. Työvaliokunnasta on muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi poistunut kaksi yo-jäsentä (Riikka Reitzer ja Heidi Kinnunen). Olisi luonnollista ajatella, että heidän tilalleen valitaan elokuussa seuraavalle kaksivuotiskaudelle uudet jäsenet.
   3. Tutkimuspalvelupäivillä valitaan lisäksi kaksi työvaliokunnan varajäsentä yliopistoista.
  2. Pitäisikö vähintään varajäsen olla siitä organisaatiosta, joka järjestää Tutkimuspalvelupäivät 2023?
   1. Näin on aikaisemmin keskusteltu. Pidettiin käytäntöä edelleen hyvänä.
 6. Tutkimuspalvelupäivät 2022
  1. Finn-ARMAn osuus 15.8., ks. yllä palkinnot ja työvaliokunta.
  2. Keskusteltiin aikatauluista. Ryhmät haluavat järjestää omia kokouksiaan, joten verkoston yhteiset tapahtumat olisi hyvä tietää riittävän ajoissa.
 7. Ukrainan tilanne, miten se koskettaa eri työryhmiä?
  1. Onko Ukrainan tilanne näkynyt ryhmissä?
   1. Mm. Tupo-ryhmässä on keskusteltu kuinka tilanne näkyy eri korkeakouluissa. Keskustelu on ollut tiedonvaihtoa.
   2. On näkynyt tutkimusrahoituksen eettisissä kysymyksissä. Samoin Horisontti-hankkeissa ei voi olla venäläisiä partnereita tai muita pakotteiden alaisia yhteistyökuvioita. Yksittäisten MSCA tutkijoiden liikkuvuussuunnitelmia on jouduttu muuttamaan sodan vuoksi.
   3. Yliopistokirjastot ovat katkaisseet kaukopalvelun Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Tiettyjen venäläisten sähköisten aineistojen käyttö on katkennut.
 8. Ryhmien ja yhteistyöverkostojen keskeisimpiä aiheita vuonna 2022, siltä osin kuin ne koskettavat muita ryhmiä (ei ehditä käydä kaikkia läpi yksityiskohtaisesti)
  1. Kansallinen julkaisumetriikkaopas julkaistaan 15.6.2022. (Julkaisutilaisuus)
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päätös
  1. Työvaliokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00
 • No labels