Työryhmän tehtävä

Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus sopimusprosessista, jota tutkimusorganisaatiot voisivat käyttää omistajuuksista sopimiseen. Ehdotettava prosessimalli/palvelumalli olisi mahdollisimman kevyt ja selkeä tutkijoille sekä toteutuskelpoinen myös organisaatioille. Prosessin tavoitteena olla niin sujuva, että se toimii myös suurilla määrillä tutkijoita, sopimusosapuolia ja -tapauksia. Käytännössä tämä malli selkeyttäisi sitä mitä tukea, ohjeita ja koulutusta tutkijat tarvitsevat, jotta tutkimusaineistojen sopimusasiat saataisiin tutkimusaineistojen osalta sujuviksi.

Yhdessä aikaan saatu ehdotus kuvaisi lyhyesti nykytilaa ja sitä mikä nykytilassa on haastavaa. Ehdotus myös kuvaisi tavoitetilanteen ja sen mitä siihen pääsemiseksi vaaditaan.

Kokoukset

Työryhmään ilmoittautuneet ja kutsutut

NimiOrganisaatioSähköpostiosoiteErityisintressi
Alessandro FoiTAUalessandro.foi@tuni.fi
Pirjo-Leena ForsströmCSCpirjo-leena.forsstrom@csc.fiTutkimusaineistoihin liittyvien kysymysten asiantuntemus. Kiinnostus ryhmässä erityisesti  aineistoijen säilyttämiseen ja jakamiseen liittyvät juridiset kysymykset, erityisesti pitkäaikaissaatavuuden kannalta.
Katja FältTAUkatja.falt@tuni.fi
Jussi-Pekka HakkarainenKansalliskirjastojussi-pekka.hakkarainen@helsinki.fiTietoasiantuntija. Vastuualueena esim. tutkimusyhteistyö ja to-alaisen aineiston käyttöön liittyvät kysymykset.
Tua Hindersson-SöderholmHankentua.hindersson-soderholm@hanken.fi
Anne HolappaSuomen tekijänoikeudellinen yhdistysanne.holappa@copyrightsociety.fiTekijänoikeuden erikoiskirjaston informaatikko. Mielenkiinto tekijänoikeuteen ja lähialoihin liittyvään tietoon.
Nina HynnäHämeen ammattikorkeakoulunina.hynna@hamk.fi
Miki KallioOYmiki.kallio@oulu.fiTyötehtävät: mm. avoimen ja vastuullisen tieteen sekä tutkijoille tarjottavan tuen koordinaatio UniOulussa. Motivaatio: omaa ymmärrystä sekä yliopiston tarjoamaa tukea on syytä parantaa. Tarve on aineistojen omistajuuteen liittyville ohjeille, joita voivat hyödyntää niin tukipalvelut kuin tutkijatkin.
Sofia KuitunenHY

Anne KarhapääUEFanne.karhapaa@uef.fi

Tietoasiantuntija, tutkimusdatan hallinnan ja avaamisen tuen palvelut kirjastossa ja niiden kehittäminen. Motivaatio: oman osaamisen lisääminen, tutkijoille annettavan palvelun ja ohjeistuksen kehittäminen. Toiveena saada selkeää informaatiota niin tutkijoille, kuin tutkimuksen tuen palveluja tarjoaville datan omistajuuteen liittyvästä tiedosta.

Jaani KuuselaTurun AMKjaani.kuusela@turkuamk.fi
Mari Elisa (MEK) KuusniemiHY/Tuulimari.elisa.kuusniemi@helsinki.fiErityisosaamisena tutkimuksen palveluiden kehittäminen. Työtehtävät: Datatuen johtaminen ja kehittäminen. Datanhallinnan suunnittelun edistäminen Tuuliprojektissa. Motivaatio: Törmään tähän asiaan usein työssäni. Erityisen vaikeana koen tästä asiasta viestimisen. Toivottavasti saamme siihen tehtyä toimivia apuvälineitä.
Anttoni LehtoTurun AMKanttoni.lehto@turkuamk.fiHankeasiantuntija Turun AMK:n TKI-palveluissa. Vastaan TKI-näkökulmasta organisaatiomme Open Science -kehittämisestä, jossa datanhallinta ja sitä kautta omistajuuden kysymykset suuressa roolissa.
Iiris MalinenHYiiris.malinen@helsinki.fi
Turkka NäppiläTAU

turkka.nappila@tuni.fi

Datan hallinnan asiantuntija, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta / terveystieteet. Työtehtävät: käytännön datanhallinta tutkimushakkeissa, ratkaisukonsultointi, tutkimusdata-asioiden kehittäminen. Motivaatio: osaamisen kasvattaminen aineistonhallintasuunnitelmien omistajuus- ja IPR-oikeuksia koskevan kohdan kommentointia varten.
Perttu PohjolaHYperttu.pohjola@helsinki.fiTutkimuspalveluiden lakimies. Työtehtävät: mm. tutkimussopimukset ja niihin liittyvä IPR. Motivaatio: Aika usein näiden asioiden kanssa on tekemisissä, niin jos voi tuoda tähän työhön oman panoksen ja sitten toisaalta laajentamassa omaa osaamista ja näkökulmaa.
Toni PulliainenHämeen ammattikorkeakoulutoni.pulliainen@hamk.fiHankekoordinaattori HAMKin hankepalveluissa. Työtehtävät: Hallinnollinen avustaminen hankeprosessin eri vaiheissa, hankeprosessin yleinen kehittäminen, hankeraportoinnin kehittäminen, avoimen TKI-toiminnan edistäminen osana TKI-tuen tiimiä, sivutoimisesti hankekirjanpidon ja talouden raportoinnin tehtäviä. Oma kiinnostuksen kohteeni tässä ryhmässä on prosessien kehittäminen ja myös oman tiedon lisääminen omistajuus- ja tekijänoikeusasioihin liittyen.
Maria RehbinderAalto-yliopistomaria.rehbinder@aalto.fiTekijänoikeusasiamies Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelussa, Tutkimus- ja innovaatiopalvelujen lakimies, Certified Information Privacy Professional (CIPP/E), erityisalana tukimusdataan liittyvä immateriaaoikeusjuridiika, tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki, tutkimusdataa koskevat sopimukset, immateriaalioikeusista sopiminen yliopiston työntekijöiden kanssa sekä tutkimuksen että opetuksen osalta yliopistolain mukaiseen yliopiston toimintaan, avoimeen tieteeseen ja avoimeen julkaisemiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset, eettiset kysymykset henkilötietojen käytöstä tieteelliseen tutkimukseen
Tomi RostiUEFtomi.rosti@uef.fiTietoasiantuntija, Kirjaston tutkimuksen tuen palvelut ja avoimen tieteen koordinaatio. Työtehtävät: kirjaston tutkimuksen tuen palvelujen johtaminen ja kehittäminen. Avoimen tieteen operatiivinen johtaminen. Motivaatio: prosessien ja sisältöjen kehittäminen.
Manna SatamaSuomen Ateenan-instituutin säätiö srmanna.satama@gmail.com


Annamari TurunenUEFannamari.turunen@uef.fiSopimuslakimies, työskentelen myös tekijänoikeus- ym. immateriaalioikeusasioiden ja avoimen tieteen kysymysten parissa,
  • No labels