Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus-ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus