Paikka: Kandidaattikeskus (Otakaari 1), kokoushuone M102
Etäyhteys: https://cscfi.zoom.us/j/908789399

LÄSNÄ

Ella Bingham, AY, pj

Anna-Kaarina Linna, TY
Anne Lehto, Tritonia
Eva Isaksson, HY
Henriikka Mustajoki, TSV
Kaisa Männikkö, TUNI
Kirsi Klemelä, TY
Leena Huiku, AY
Liisa Marjamaa-Mankinen, JY
Mari Riipinen, TY
Marjaana Suorsa, TY
Pirkko Mäenpää, TY
Seliina Päällysaho, SeAMK
Sipo Vanhanen, HY

Kaisa Ainala, HY (tvk)
Laura Himanen, TUNI (tvk)
Sanna Marttinen, Tulanet (tvk)
Johanna Krappe, Turku AMK (tvk)
Soile Haverinen, TY (tvk)

Walter Rydman, CSC, koordinaattori

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02
 2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (kalvot. Taustaksi: Katso myös verkoston hallintamalli ja kaaviokuva)
  1. Käsiteltiin toimintasuunnitelma. Lyhyt esittely yhdistyneen verkoston eri toimijatahoista.
   1. Avoimen tieteen kevätpäivät järjestetään verkossa koronaviruksen vuoksi.
 3. Finn-ARMA-verkoston wiki-sivusto ja keskustelu www-sivuista
  1. Käytiin lävitse wiki-sivuston rakenne ja periaate, jolla pyritään siihen että tietoja tarvitsee päivittää vain yhteen paikkaan.
  2. Jokainen ryhmä huolehtii itse omista sivuistaan.
  3. Finn-ARMAn vanha verkkosivusto: Domain siirtyy CSC:lle ja verkkosivusto rakennetaan staattiseksi, tiedotusluonteiseksi kokonaisuudeksi. Painotetaan kansainvälisyyttä
 4. Koko verkostolle tarkoitetun webinaarin 1.4. ohjelmasta päättäminen
  1. Keskusteltiin ohjelmasta ja tarkennettiin esitysten otsikkoja sekä ehdotettiin käsiteltäviä aiheita.
  2. Finn-ARMAn esittely, mietitään tarkennetaanko ryhmien esittelyitä. Markkinoidaan myös työvaliokunnan ehdokkuutta ja mukaan ryhmien toimintaan lähtemistä.
 5. Työvaliokunnan valinta Tutkimuspalvelupäivillä
  1. Valintaprosessi (doc)
   1. Käytiin lävitse tiivis dokumentti valintaprosessista. Sovittiin, että Soile lähestyy tutkimusrahoituspäälliköiden kautta yliopistoja yhteyshenkilöiden löytämiseksi.
   2. Voiko ehdolla oleva käyttää myös äänioikeutta? Todettiin, että voi käyttää.
   3. Lisätään dokumenttiin kuvaus etä-äänestyksestä.
  2. Ehdokasasettelun aikataulu (pdf)
   1. Päivitetään koordinaattorin nimi ja yhteystiedot dokumentteihin.
 6. Tutkimuspalvelupäivät 2020 (http://rsd2020.fi/)
  1. Keskustelu Finn-ARMAn palkinnoista
   1. Vanha Finn-ARMA on jakanut palkintoja kahdessa kategoriassa tutkimuspalvelupäivillä. a) tutkimusrahoituksen edistämisen tunnustuspalkinto ja b) jäsenpalkinto. Jos perinnettä jatketaan, on mietittävä millaisia palkintoja jaetaan? Uudet kategoriat esimerkiksi "tutkimusedellytysten kehittäjä" ja jäsenpalkinto.
   2. Palkitseminen on viestinnällisesti hyvä ajatus. Niiden avulla pystytään myös korostamaan palkitun kautta tärkeiksi koettuja asioita. Palkinnon voisi liittää johonkin ajankohtaiseen edistettävään asiaan tai teemaan.
   3. Aiemmin ehdottaminen on tehty webropolilla. Esimerkiksi työvaliokunnan toteuttamana.
  2. Jokainen ryhmä voisi esitellä itsensä 1-2 kalvolla (pari minuuttia per ryhmä) Finn-ARMAn yhteissessiossa Tutkimuspalvelupäivillä
   1. Lisäksi kerrotaan kuinka päästään mukaan ryhmiin ja kuinka uusia perustetaan.
  3. Sessioiden aihe-ehdotuksia voi lähettää 31.3. mennessä tapahtuman verkkosivujen kautta
   1. Sessioita voi ehdottaa matalalla kynnyksellä.
  4. Ryhmien kokouksille on varattu aikaa maanantai-iltapäivänä 17.8.
   1. Lisätietoa tulossa myöhemmin.
   2. Toivotaan, että ryhmien tapaamiset järjestetään lomittain välttäen päällekäisyyksiä.
 7. Ryhmien kuulumiset ja ajankohtaiset asiat
  1. Julkaisumetriikka: 18.3. järjestetäään vastuullisen arvioinnin seminaari jossa julkistetaan viimeistelty versio vastuullisesta tutkijan arvioinnista. Sen julkaisumetriikan suosituksia käsittelevän osion hiomiseen osallistui useita henkilöitä jotka toimivat sekä julkaisumetriikan verkostossa että Vastuullisen metriikan ryhmässä. Viimeisessä kokouksessaan 17.1.2020 valmisteluryhmä linjasi, että vastuullisen metriikan jatkotyö ja seuranta siirtyvät julkaisumetriikan verkostolle ja erillisen Vastuullisen metriikan työryhmän toiminta lakkaa. Näin mm. siksi että aktiiviset henkilöt ovat pääasiassa samoja henkilöitä.

   Samassa yhteydessä päätettiin, että Oulun yliopiston kirjaston pitkään ylläpitämä Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvan arvioinnin opas, http://libguides.oulu.fi/julkaisujenarviointi muuttuu julkaisumetriikan verkoston kansallisessa yhteistyössä ylläpitämäksi. Tätä varten oppaalle tarvitaan alusta, joka mahdollistaa organisaatioriippumattoman ylläpidon. Käytännössä verkosto on odottanut uuden Finn-ARMAn käytännön teknisiä linjauksia.

  2. Datan avoimuus: Tutkimusaineistojen avoin saatavuus. Linjaus tulee kommentoitavaksi toukokuussa.
  3. Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä: Kaksi kokousta tänä vuonna ja lisäksi taidealan alatyöryhmä kokoontunut kerran. Vuonna 2019 kokouksia oli 6 ja 5. Viimeisimpänä aloitettu audiovisuaalisten jne. julkaisutyypin päivittäminen.
  4. Tutkimusinfrastruktuuriryhmä: Koonnut yhteistä tietopohjaa korkeakoulujen aikatauluista kevään FIRI-hakuja koskien. Ollut tiiviisti mukana kehittämässä tutkimusinfrastruktuurien tietojen viemistä tutkimustietovarantoon.
  5. TUPO-ryhmä: Ryhmään toivotetaan tervetulleeksi lisää aktiivisia jäseniä
  6. MSCA-ryhmä: Kyseessä on tietty EU:n rahoitusmuoto, joka keskittyy tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseen. Verkosto on toiminut jo pitkään. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tehdään sekä hallinnon että hakujen osalta. 
  7. FUN: Konkreettisia aiheita on esimerkiksi tilastoinnin järjestäminen. Myös annettu lausunto koskien varastokirjaston asemaa sekä suunniteltu strategian päivittämisestä. Lisäksi on keskusteltu DSM-direktiivin vaikutuksista. Opinnäytteiden julkisuudesta linjattu yhteistyössä Aalto-yliopiston juristien kanssa.
  8. Tietomalliryhmä: Sanastoa tehdään säännöllisissä kokouksissa. Sanasto on vapaasti käytettävissä osoitteessa sanastot.suomi.fi.
  9. FiPure: Ryhmä toimii yhteistyöryhmänä järjestelmätoimittajan suuntaan.
  10. Tutkimusetiikka: Ryhmä on aloittanut toimintansa tehokkaasti ja hyvin.
  11. Tutkimusprosessin avoimuus: Ryhmälle ei enää ole tarvetta ja sen toiminta voidaan lakkauttaa.
  12. Converis-ryhmä: Toimii tiedotuslistana converis-yliopistojen välillä
  13. Yliopistojen tutkimusrahoituspäälliköt: Yhteistyö on käynnissä. Kaikista yliopistoista on mukana tutkimusrahoituspäälliköt.
 8. Muut esille tulevat asiat
  1. Katsotaan että verkoston ryhmät -sivu päivitetään siten, että vain aktiiviset ryhmät näkyvät.
 9. Kokouksen päätös
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35
 • No labels