Vipunen

Bibliometristen tulosraporttien avulla voi tarkastella Suomen ja eri vertailumaiden sekä Suomen eri tutkimusorganisaatioiden julkaisuaktiivisuutta sekä tieteellistä vaikuttavuutta tieteenaloittain. Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut tulosraporttien pohjana olevan bibliometrisen aineiston käyttöönsä. Bibliometrisen laskennan on toteuttanut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. CSC myös tarkastaa ja yhtenäistää Suomessa tehtyjen julkaisujen osoitetiedot, jotta Suomen organisaatiokohtaiset julkaisutilastot ovat mahdollisimman luotettavia. 

Bibliometristen analyysien tiedot päivitetään kerran vuodessa, jolloin kaikki viittausindikaattorit ja uusimman vuoden julkaisumäärät päivittyvät myös aikaisemmin julkaistujen tietojen osalta. 

Analyysit löytyvät Opetushallituksen Vipunen -tietokannasta:

Tieteen tila

Tieteen tila -hankkeessa kootaan parin vuoden välein monipuolinen aineisto yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimustoiminnan laajuudesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta.

Suomen Akatemia on julkistanut Tieteen tila -selvityksiä vuosina 2018, 2016, 2014, 2012, 2009, 2006, 2003, 2000 ja 1997.

Raportit:

NORIA-net

NordForsk on tuottanut pohjoismaisia raportteja liittyen NORIA-net -hankkeeseen "The use of bibliometrics in research policy and evaluation activities":

"This NORIA-net aims to coordinate activities and disseminate best practices in bibliometrics, strengthening the expertise and international networking of the participating organisations."

Uusin raportti:
  • No labels