Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Tietoarkisto

  • Kielipankki

  • Suomen ympäristökeskus, SYKE (ei aktiivinen)

  • Aalto-yliopisto, ACRIS

  • Jyväskylän yliopisto, JYX

  • SeAMK Reportronic (vain Tiedejatutkimus.fi:ssä, ei näy Fairdata Etsimessä)

  • EUDAT B2SHARE FMI -instanssi (METIS)

Tekeillä olevat tiedonsiirrot

...