Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Haka-organisaatioiden päivittäessä Shibboleth IdP versiota kolme versioon neljä, voi tulla vastaan, että aiemmin toiminut palvelun palvelu on lakannut toimimasta. Mikäli tällaisesta tulee raportti tai havainto, ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa tukeeko palvelu, jonne kirjautuminen epäonnistuu GCM-algoritmia SAML2-viestin salaamisessa.

...