Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun kaikki pakolliset kentät on täytetty, paina Jatka painiketta ja tallenna toimipisteeelle yhteystiedot.

Toimipisteen voi lakkauttaa henkilö jolla on Opintopolun vastuukäyttäjän tai Organisaatiotietojen pääkäyttäjän rooli.