Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon kehittämisen ohjaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vuosille 2017–2020 tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät.
  • Johtoryhmän tehtävänä on linjata tutkimustietovarannon kehittämistä, tunnistaa tutkimushallinnon tietotarpeet ja keinot tutkijan hallinnollisen työn vähentämiseksi sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä valtakunnallisesti. 
  • Ohjausryhmän tehtävä on ohjata tutkimustietovarannonkehittämistä sekä toimeenpanna valtakunnallista yhteistyötä tutkimustietojen hallinnassa. 
  • Vanhan ohjausrakenteen Vuosille 2017–2020 asetettujen johto- ja ohjausryhmien määräaika on 31.12.2020.
  • Tarkemmat tiedot vuosien 2017–2020 ohjausrakenteesta: Asettamispäätös_OKM_12_040_2017.pdf