Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

IndikaattoriTietokantaMenetelmän kuvausAikaikkunaHuomioitavaa

Scimago / SJR

Scopus-
 • Arvioi lehden viittausvaikuttavuutta keskimääräisenä artikkelikohtaisena arvona.
-
 • Painottaa viittauksia eri tavoin riippuen lehden SJR-arvosta
-
3 vuotta-
 • Mukana artikkelit, katsausartikkelit, ”short surveys”, konferenssiartikkelit
-itseviittaukset
 • Itseviittaukset osittain rajattu
Eigenfactor Score

Web of Science-

 • EF:n laskeminen perustuu PageRank-algoritmiin, joka huomioi lehtien viittausaineistojen erityispiirteet, etenkin kuinka paljon lehdet yleensä sisältävät viittauksia.
-
 • Itseviittaukset poistetaan
-
 • Eigenfactorin laskenta: lehden viittausvaikuttavuus lasketataan jakamalla sen vaikuttavuusarvo lehden sisältämien viittausten lukumäärällä.
 • Laskentayhtälö: http://www.eigenfactor.org/methods.pdf

Viittauksia viideltä vuodelta

Julkaisuja yhdeltä vuodelta

-
 • Eigenfactor kuvaa lehden kokonaisviittausvaikuttavuutta, ei viittausvaikuttavuutta julkaistua artikkelia kohden
-
 • Huomio myös viittaukset muista kuin Thomson Reutersin lehdistä, myös kirjat ja väitöskirjat huomioidaan.


Tieteenalanormalisoidut indikaattorit

...


TietokantaMenetelmän kuvausAikaikkunaHuomioitavaa
Source normalized impact per paper, SNIPScopus-
 • Pyrkii arvioimaan lehden viittausvaikuttavuutta viittauskontekstissa, eli viittaavien julkaisujen ominaisuuksien perusteella. Tieteenalat määritellään viittaavien artikkelien perusteella, ei lehtikategorioiden tai muiden tieteenalaluokitusten mukaan. Yksittäinen artikkeli saa sitä suuremman painoarvon, mitä vähemmän lähteitä sillä on.
-
Viittaukset kolmelta vuodelta, julkaisuja yhdeltä vuodelta-sisältää
 • Sisältää tutkimusartikkelit, konferenssiartikkelit ja katsausartikkelit
JCI (Journal Citation Indicator)Web of Science-
 • JCI pyrkii tarjoamaan tieteenalanormalisoidun viittausvaikuttavuuden luvun. Maailman keskiarvo on 1.0.
Julkaisut kolmelta edeltävältä vuodelta ja viittaukset laskettavalta vuodelta sekä kolmelta edeltävältä

...