Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Näiden tunnetuiden isoihin viittaustietokantoihin linkittyvien analysointityökalujen rinnalla on toki myös muita viittaustiedonlähteitä, joiden yhteyteen on tarjolla erilliset analysointityökalut. Viime vuosina näistä merkittävimmäksi on noussut Digital Science Ltd:n Dimensions-tietokanta, jonka yhteydessä oleva Dimensions Analytics -työkalu on osittain ilmaiseksi käytettävissä. Myös erityisesti tutkijoiden paljon käyttämän Google Scholarin viittaustietoja voi analysoida tarkemmin ilmaisella Publish or Perish (PoP) -ohjelmalla.

Luvun sisältö

Children Display