Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Verkostoyhteyshenkilöllä on asian omistajuus, mutta hän voi delegoida asioita parhaaksi katsomallaan tavalla.
 • Pyrkii varmistamaan, että korkeakoulussa olisi mahdollisimman yhtenevät käytännöt opetusyhteistyöverkostojen toiminnassa ja sopimuskäytännöissä
 • Pyrkii varmistamaan, että korkeakoulussa on tietoisuus ristiinopiskelun palveluväylän käyttöönoton aikataulusta, prosesseista ja tarvittavien henkilöiden osaamisesta
  • Porrastettu suunnitelma, millä aikataululla mikäkin verkosto tuodaan palvelun piiriin
 • Osallistuu projektisuunnitelman laatimiseen oman korkeakoulun liittymiseksi ristiinopiskelupalveluun.
  • Varmistaa muiden korkeakoulujen verkostoyhdyshenkilöiltä ajatukset ja karkeat aikataulut palveluun liittymisestä.
  • Hankkeelta voi saada tukea aikataulukseen (realistisiset mahdollisuudet palveluväylään liittymiseen)
  • Kartoittaa ja kokoaa yhteen korkeakoulun verkostot ja yhteyshenkilöt sopimuksineen. Erottelee ne, missä oma korkeakoulu on koordinoivana tahona.
 • On yhteyshenkilö ja pitää yllä yhteyttä henkilöihin, joilla on edustus valtakunnallisissa verkostoissa, kuten AAPA, FUCIO, OHA, AMK-OHA, KOOTuki. Vie viestiä ristiinopiskelun suhteesta verkostosopimuksiin ym. kaikkia korkeakouluja koskeviin sopimusasioihin.