Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ristiinopiskelupalvelu

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. 

Ristiinopiskelun palveluväylä tarjoaa korkeakouluille vakioidun tavan asettaa tarjontaa saataville ja siirtää ristiinopiskelijaan liittyviä ilmoittautumis- ja suoritustietoja korkeakoulujen välillä.

Ristiinopiskelun palveluväylä on oma palvelunsa, mutta sitä käytetään korkeakoulun oman opintotietojärjestelmän kautta.

Palvelun toteuttamisesta vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Palveludokumentaatiota ylläpidetään tällä wikisivustolla.

Opetusyhteistyön periaatteista on sovittu korkeakoulujen kesken. Periaatteet otetaan vaiheittain käyttöön nykyisissä verkostoissa verkostokohtaisesti sovittavalla tavalla.

Ristiinopiskelupalvelun toimintaa ohjaavat seuraavat tahot:

Yhteystiedot

Yhteydenotot: ristiinopiskelupalvelu@postit.csc.fi

Tiedotamme Ristiinopiskelupalvelun käyttöönottoon liittyvistä asioista, mm. aikatauluista, postituslistan kautta.

Voit liittyä listalle osoitteessa: https://postit.csc.fi/sympa/subscribe/ristiinopiskelupalvelu-tiedotus

Ajankohtaista
  • No labels