Verkostoyhteyshenkilön rooli

Verkostoyhteyshenkilö on korkeakoulukohtainen rooli. Verkostoyhteyshenkilöllä tulisi olla laaja ymmärrys oman korkeakoulunsa opetusverkostoista, niiden sopimuksista ja yhteyshenkilöistä sekä eri verkostoihin liittyvistä prosesseista. Verkostoyhteyshenkilöllä tulee olla laaja ymmärrys myös verkostojen sekä oman korkeakoulunsa järjestelmistä ja kanavista, joissa verkoston tarjontaa on esillä. Verkostoyhteyshenkilö ei ole pelkästään ristiinopiskelupalvelua varten, vaan verkostoyhteyshenkilö toimii korkeakoulunsa kaikkia verkostoja yhdistävänä henkilönä ja ymmärtää muiden verkostojen liittymäkohdat ristiinopiskelupalveluun. Verkostoyhteyshenkilö toimii ristiinopiskelun promoottorina selventämässä ristiinopiskeluun liittyviä haasteita.

 • Verkostoyhteyshenkilöllä on asian omistajuus, mutta hän voi delegoida asioita parhaaksi katsomallaan tavalla.
 • Pyrkii varmistamaan, että korkeakoulussa olisi mahdollisimman yhtenevät käytännöt opetusyhteistyöverkostojen toiminnassa ja sopimuskäytännöissä
 • Pyrkii varmistamaan, että korkeakoulussa on tietoisuus ristiinopiskelun palveluväylän käyttöönoton aikataulusta, prosesseista ja tarvittavien henkilöiden osaamisesta
  • Porrastettu suunnitelma, millä aikataululla mikäkin verkosto tuodaan palvelun piiriin
 • Osallistuu projektisuunnitelman laatimiseen oman korkeakoulun liittymiseksi ristiinopiskelupalveluun.
  • Varmistaa muiden korkeakoulujen verkostoyhdyshenkilöiltä ajatukset ja karkeat aikataulut palveluun liittymisestä.
  • Kartoittaa ja kokoaa yhteen korkeakoulun verkostot ja yhteyshenkilöt sopimuksineen. Erottelee ne, missä oma korkeakoulu on koordinoivana tahona.
 • On yhteyshenkilö ja pitää yllä yhteyttä henkilöihin, joilla on edustus valtakunnallisissa verkostoissa, kuten AAPA, FUCIO, OHA, AMK-OHA, KOOTuki. Vie viestiä ristiinopiskelun suhteesta verkostosopimuksiin ym. kaikkia korkeakouluja koskeviin sopimusasioihin.
 • No labels