Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uudelleen lähetetyn julkaisun kaikki tiedot korjataan vanhojen päälle. Uudelleen tuotava julkaisu tunnistetaan organisaatiokohtaisen julkaisutunnuksen (<JulkaisunOrgTunnus>) sekä julkaisuvuoden (<JulkaisuVuosi>) perusteella.

Huom. Mikäli julkaisuvuosi (<JulkaisuVuosi>) muuttuu, julkaisulle on ilmoitettava joko A) julkaisulle Virta-tietovarannossa luotu julkaisun tunnus (<JulkaisunTunnus>) tai B) julkaisun alkuperäinen ilmoitusvuosi (<ilmoitusVuosi>), jotta Virta ei muuta julkaisun ilmoitusvuotta ja julkaisua ei virheellisesti ilmoiteta tiedonkeruuseen toistamiseen (ks. alla ohje C).

b) Julkaisutietojen korjaaminen ilman JulkaisunOrgTunnusta (tai JulkaisunOrgTunnus-tiedon korjaaminen tai muuttaminen)

...