Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width33%


Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae
titleTämä sivu sisältää:

Table of Contents
maxLevel3Column


 
 
Column


NORDUnet

Pohjoismaat ovat hyvin aktiivisessa yhteistyössä järjestäessään verkkopalveluja korkeakoulu- ja tiedeyhteisölle. Yhteistyö alkoi jo vuonna 1980.

...

tai vastaavat ministeriöt (esimerkiksi Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö).

...