Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Funet-ohjausryhmän ("Funet-OHRY") tehtävät on määritelty Funet-organisaatioiden ja CSC:n välisissä sopimuksissa:

 • toimii aktiivisena koordinoinnin ja tiedonvaihdon kanavana
 • seuraa Funet-verkon ja palveluiden laatua ja kustannuksia
 • käsittelee CSC:n toimittamat raportit Funet-toiminnan laadusta, palveluiden saatavuuksista ja käyttöasteista sekä käyttömääristä sovitussa laajuudessa
 • osallistuu Funet-jäsenistön puolesta CSC:n kanssa tehtävään päätöksentekoon palveluvalikoimasta, palvelukuvauksista, kehityshankkeista, kustannustenjaosta ja hinnoittelusta sekä muista Funet-toimintaan liittyvistä linjauksista
 • osallistuu Funet-jäsenistön puolesta CSC:n kanssa tehtävään päätöksentekoon Funet-palvelujen lakkauttamisesta tai merkittävistä muutoksista (esimerkiksi Funet-palvelun muuttamisesta maksulliseksi) ja muutosaikatauluista
 • kuulee tarpeen mukaan Jäsenistöä ja OKM:tä Funet-ohjausryhmässä käsiteltävistä ja päätettävistä asioista.



Column
width50%


Excerpt

Funet -vuosikokouksessa valitut Funet-ohjausryhmän jäsenet kaksivuotiskaudelle 20212023-2023 2025 (alkaen ja päättyen ko. vuoden Funet-vuosikokoukseen)

 • Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto
 • Jani Leino, Turun yliopisto
 • Miska Sulander, Jyväskylän yliopisto
 • Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Tuomas Orama, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Vesa Gynther, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Matti Keränen, Ilmatieteen laitos





...