Funet-työvaliokunta vaihtoi nimensä toimintaansa paremmin kuvaavaksi Funet-ohjausryhmäksi kokouksessaan 25.2.2022.

Funet-ohjausryhmän ("Funet-OHRY") tehtävät on määritelty Funet-organisaatioiden ja CSC:n välisissä sopimuksissa:

 • toimii aktiivisena koordinoinnin ja tiedonvaihdon kanavana
 • seuraa Funet-verkon ja palveluiden laatua ja kustannuksia
 • käsittelee CSC:n toimittamat raportit Funet-toiminnan laadusta, palveluiden saatavuuksista ja käyttöasteista sekä käyttömääristä sovitussa laajuudessa
 • osallistuu Funet-jäsenistön puolesta CSC:n kanssa tehtävään päätöksentekoon palveluvalikoimasta, palvelukuvauksista, kehityshankkeista, kustannustenjaosta ja hinnoittelusta sekä muista Funet-toimintaan liittyvistä linjauksista
 • osallistuu Funet-jäsenistön puolesta CSC:n kanssa tehtävään päätöksentekoon Funet-palvelujen lakkauttamisesta tai merkittävistä muutoksista (esimerkiksi Funet-palvelun muuttamisesta maksulliseksi) ja muutosaikatauluista
 • kuulee tarpeen mukaan Jäsenistöä ja OKM:tä Funet-ohjausryhmässä käsiteltävistä ja päätettävistä asioista.


Funet -vuosikokouksessa valitut Funet-ohjausryhmän jäsenet kaksivuotiskaudelle 2023-2025 (alkaen ja päättyen ko. vuoden Funet-vuosikokoukseen)

 • Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto
 • Jani Leino, Turun yliopisto
 • Miska Sulander, Jyväskylän yliopisto
 • Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Tuomas Orama, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Vesa Gynther, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Matti Keränen, Ilmatieteen laitosVanha ohjausrakenne 1.8.2014 - 31.12.2020

Aikaisemman Funet-työvaliokunnan tehtävät siirrettiin 1.8.2014 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi Opetus- ja Kulttuuriministeriön nimeämälle ja koolle kutsumalle ICT-ohjausryhmälle.

ICT-ohjausryhmän sivut löytyvät osoitteesta Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhma

Tämän sivun muu sisältö näkyy vain tarvittavat lisäkäyttöoikeudet omaaville, sisäänkirjautuneille käyttäjille; lisätietoja sivulta Tietoa info.funet.fi-palvelusta.