Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelu ei vaadi autentikointia. Hyviä ohjeita iperfin käyttöön löytyy mm. GEANT2 geant.orgin wikistä.

Panel
borderColor#66a4ae

Suorituskykytesteistä kerrotaan myös PERT-sivulla. Kysy tarvittaessa lisätietoja tai pyydä CSC:tä tekemään testejä toiseen suuntaan (edellyttää iperf-serverin asentamista). Yhteystiedot

...