Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteenveto kuvaa hyvin lyhyesti, minkä tyyppisiä asioita dokumentti käsittelee ja mille tasolle kuvauksessa mennään. Mikäli itse dokumentti on lyhyt, se ei välttämättä sisällä yhteenvetoa.

 

Lisätietoja: