Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun organisaatio liittyy Funetin jäseneksi, tehdään asiasta kirjallinen Funet-sopimus. Katso lisätietoja sivulta Jäseneksi.

...

Yhdyshenkilö

Notewarning

Ilmoita muutoksista Funet-yhdyshenkilöiden tiedoissa (tietyissä tapauksissa vain hallinnollisen yht.hlön tekemänä, ks. alta)

, koska niitä

. Näitä yhteystietoja käytetään yhteydenotoissa ja tiedottamisessa: yhteystiedot (hallinnolliset asiat).

Jäsenorganisaatiolle nimetään Funet-yhdyshenkilöt:

...

Funetilla on käytössä erilaisia sähköpostijakeluita jäsenorganisaatioiden Funet-yhteyshenkilöille tiedottamiseen. Katso lisätietoja Funet-yhdyshenkilöistä kohdasta Sopimusasioita Funet-yhdyshenkilön ohje#Sopimusasioita.

...