Tämä sivu sisältää:

Kun organisaatio haluaa liittyä Funetin jäseneksi, on hyvä huomioida ja olla tietoinen useista erilaisista asioista. Niitä on koottu tälle sivulle.

Tämä sivu soveltuu myös muisti- tai tarkistuslistaksi kaikille Funet-jäsenorganisaatioille ja Funet-asioiden yhteyshenkilöille.


Sopimusasioita

Funet-sopimus

Kun organisaatio liittyy Funetin jäseneksi, tehdään asiasta kirjallinen Funet-sopimus. Katso lisätietoja sivulta Jäseneksi.

Funet-yhteyshenkilöt

Ole hyvä, ilmoita muutoksista organisaatiosi Funet-yhteyshenkilöiden tiedoissa. Tietyissä tapauksissa vain hallinnollinen yht.hlö voi tehdä ko. ilmoitukset, katso lisätietoja alta. Ilmoittamisen yhteystiedot (hallinnolliset asiat). 

Jäsenorganisaatiot nimeävät omat Funet-yhteyshenkilönsä. Näitä yhteystietoja käytetään Funetin yhteydenotoissa ja tiedottamisessa:

Hallinnollinen yhteyshenkilö(funadm; yleensä yksi henkilö) vastaa sopimus-, laskutus- ja muista hallinnollisista asioista.
Huom! Muutokset hallinnollisen yhteyshenkilön tietoihin ilmoittaa hän itse.
Tekniset yhteyshenkilöt(funtek) voi olla useita per organisaatio. Heihin voidaan ottaa yhteyttä, jos verkkoyhteyden suhteen tulee ongelmatilanteita.
Tietoturvayhteyshenkilö(funsec) otetaan yhteyttä tietoturvaan liittyvissä asioissa kuten haittaohjelmatartunnat, palvelunestohyökkäykset, kalastelut yms.
Huom! Muutokset tietoturvayhteyshenkilön tiedoissa ilmoittaa ko. organisaation hallinnollinen Funet-yhteyshenkilö (tai Funet varmistaa ilmoitetut muutokset häneltä).
(Verkko)päivystys(funetnoc) on jokin sopiva jäsenorganisaation "päivystystoiminto" sähköpostiosoitteineen (ja mahdollisine puhelinnumeroineen), josta tavoittaa mielellään tietoteknisen asiantuntijan ongelmatilanteiden selvittämistä varten.

Organisaation Funet-yhteys

Verkkoyhteys

Kun verkkoyhteyden tai -yhteyksien (pää- ja vara-) rakentamisesta Funetiin on sovittu, asiaa hoitaa nimetty CSC:n yhteyshenkilö ja Funet NOC (yhteystiedot). Samalla sovitaan myös IP-osoitteiden (katso alla) reitityksestä. Funet-yhteyden muutoksista on erillinen ohje: Funet-verkkoyhteydessä huomioitavaa.

IP-osoitteet

Funetiin liittyvä organisaatio tarvitsee IP-osoitteet Funetin kautta (poikkeuksena ovat ne organisaatiot, joilla on itsellään omat PI (Provider Independent) -osoitteet.) Niinpä osoitteet on haettava Funetin hostmasterilta, katso yhteystiedot.

Nimipalvelu

Nimipalvelu pystytetään/siirretään Funetiin. Myös käänteisnimipalvelu on määriteltävä. Lisäohjeita löytyy Nimipalvelut-sivulta.

Reititys

Kun käänteisnimipalvelu ja nimipalvelu ovat kunnossa, osoitteet otetaan mukaan reititykseen. Tekninen muutospyyntö tehdään Funet NOC:iin (yhteystiedot), jonka kautta asia otetaan käsittelyyn.

Jäsenorganisaatio voi myös hankkia oman verkkonsa reitityksen palveluna Funetilta.

Tiedotus

Jakelulistat

Funetilla on käytössä erilaisia sähköpostijakeluita jäsenorganisaatioiden Funet-yhteyshenkilöille tiedottamiseen. Katso lisätietoja Funet-yhteyshenkilöistä kohdasta Funet-yhteyshenkilön ohje#Sopimusasioita.

Yhteyshenkilötietojen päivitykset ilmoitetaan sähköpostitse: katso yhteystiedot (hallinnolliset asiat).

Tietoliikennehäiriöt

Funet-verkon tietoliikennehäiriöistä tiedotetaan tl-katko(at)postit.csc.fi-listalla. Organisaatioille ei yleensä erikseen ja suoraan välitetä tietoa esimerkiksi juuri heitä koskevista huoltokatkoista, mikäli kyse on useita organisaatioita koskevasta katkosta. Niistä tiedotetaan kyseisen listan kautta. Listalle ilmoitetut häiriöt näkyvät myös info.funet.fi-palvelun etusivulla. Katso listan tilausohje .

Funet-uutiset

Ajankohtaisista tapahtumista ja muutoksista kerrotaan sähköpostitse Funet-uutiskirjeessä ja samat uutiset (vaatii sisäänkirjautumista) löytyvät myös info.funet.fi:stä. Uutiskirje toimitetaan noin kerran kuukaudessa ja lähetetään em. Funet-yhteyshenkilöiden listoille. Muut jäsenorganisaatioissa uutisista kiinnostuneet voivat tilata ne; katso tilausohje  (vaatii sisäänkirjautumista).

info.funet.fi

info.funet.fi on yhteistyöalusta (wiki) tiedon välittämiseen ja yhteistyön edistämiseen Funet-yhteisön keskuudessa. Osa tiedoista on vain Funet-jäsenistölle tarkoitettua ja niihin pääsevät käsiksi palveluun kirjautuneet ja tarvittavat käyttöoikeudet saaneet käyttäjät; katso tekniset edellytykset.

Pääsy info.funet.fi:hin on suositeltavaa järjestää jäsenorganisaatiossa esimerkiksi kaikille tietohallinnossa työskenteleville, ei pelkästään suoraan Funetin kanssa asioiville. Lisätietoja sisäänkirjautumisen teknisistä edellytyksistä . 

CSC:n verkkojulkaisu

Verkkolehti @CSC

Palvelut

Tekniset palvelut

Funetin verkkopäivystys (Funet NOC) hoitaa vikailmoitukset, tekniset pyynnöt sekä tekee verkonvalvontaa: katso yhteystiedot. NOC:lta voi myös kysyä neuvoa teknisissä asioissa.

Funet CERT:llä on toinen päivystävä puhelin, johon voi ilmoittaa havaituista tietoturvapoikkeamista: katso yhteystiedot.

Sähköposti

Funet-jäseneksi liittymisen myötä organisaation on mahdollisesti hankittava tarvitsemansa sähköpostipalvelut kaupallisilta tahoilta. CSC:llä/Funetilla ei näitä ole tarjolla.

Hallinnolliset asiat

 Hallinnollisia yms. asioita varten on oma sähköpostiosoitteensa, katso yhteystiedot.

Valvonta ja raportointi

im.funet.fi

Lisätietoa im.funet.fi-järjestelmästä on kerrottu täällä.

Verkon tila

Tietoa mm. Funet-verkon tilasta sekä työkaluja sen seurantaan löytyy täältä.

Häiriöistä ilmoittaminen ja niiden kirjaaminen

Verkkoyhteyksien huoltokatkoista on hyvä ilmoittaa etukäteen Funet NOC:lle, ettei teknisiä yhteyshenkilöitä yritetä tavoittaa turhaan.

Myös jälkikäteen havaituista tai ilmoittamatta jääneistä katkoista voi ilmoittaa Funet NOC:lle, joka kirjaa ne ylös.