Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tämä sivu sisältää:

Kun organisaatio haluaa liittyä Funetin jäseneksi, on hyvä huomioida ja olla tietoinen useista erilaisista asioista. Niitä on koottu tälle sivulle.

Tämä sivu soveltuu myös muisti- tai tarkistuslistaksi kaikille Funet-jäsenorganisaatioille ja Funet-asioiden yhteyshenkilöille.


Sopimusasioita

Funet-sopimus

Kun organisaatio liittyy Funetin jäseneksi, tehdään asiasta kirjallinen Funet-sopimus. Katso lisätietoja sivulta Jäseneksi.

Yhdyshenkilö

Ilmoita muutoksista Funet-yhdyshenkilöiden tiedoissa (tietyissä tapauksissa vain hallinnollisen yht.hlön tekemänä, ks. alta). Näitä yhteystietoja käytetään yhteydenotoissa ja tiedottamisessa: yhteystiedot (hallinnolliset asiat).

Jäsenorganisaatiolle nimetään Funet-yhdyshenkilöt:

  • Hallinnollinen yhdyshenkilö (funadm; yleensä yksi henkilö) vastaa sopimus-, laskutus- ja muista hallinnollisista asioista.
    • Huom! Muutokset hallinnollisen yhdyshenkilön tietoihin ilmoittaa hallinnollinen yhteyshenkilö. 
  • Teknisiä yhdyshenkilöitä (funtek) voi olla useita per organisaatio. Heihin voidaan ottaa yhteyttä, jos verkon suhteen tulee ongelmatilanteita. Mikäli organisaatiolla on oma palveluosoite verkon ongelmatilanteita varten, on hyvä kertoa (vaatii sisäänkirjautumista) myös se, jotta tarvittaessa tieto löytäisi oikeaan osoitteeseen. 
  • Tietoturvayhdyshenkilöön (funsec) otetaan yhteyttä tietoturvaan liittyvissä asioissa kuten haittaohjelmatartunnat, palvelunestohyökkäykset, kalastelut yms.
    • Huom! Muutoksista tietoturvayhdyshenkilöiden tiedoissa ilmoittaa hallinnollinen yhdyshenkilö (tai Funet varmistaa ilmoitetut muutokset häneltä).
  • (Verkko)päivystys (funetnoc) on jokin sopiva jäsenorganisaation "päivystystoiminto" sähköpostiosoitteineen (ja mahdollisine puhelinnumeroineen), josta tavoittaa mielellään tietoteknisen asiantuntijan ongelmatilanteiden selvittämistä varten.

Organisaation Funet-yhteys

Verkkoyhteys

Kun verkkoyhteyden tai -yhteyksien (pää- ja vara-) rakentamisesta Funetiin on sovittu, asiaa hoitaa CSC:n nimetty yhdyshenkilö ja Funet NOC (yhteystiedot). Samalla sovitaan myös IP-osoitteiden (katso alla) reitityksestä. Funet-yhteyden muutoksista on erillinen ohje: Funet-verkkoyhteydessä huomioitavaa.

IP-osoitteet

Funetiin liittyvä organisaatio tarvitsee IP-osoitteet Funetin kautta (poikkeuksena ovat ne organisaatiot, joilla on itsellään omat PI (Provider Independent) -osoitteet.) Niinpä osoitteet on haettava Funetin hostmasterilta, katso yhteystiedot.

Nimipalvelu

Nimipalvelu pystytetään/siirretään Funetiin. Myös käänteisnimipalvelu on määriteltävä. Lisäohjeita löytyy Nimipalvelut-sivulta.

Reititys

Kun käänteisnimipalvelu ja nimipalvelu ovat kunnossa, osoitteet otetaan mukaan reititykseen. Tekninen muutospyyntö tehdään Funet NOC:iin (yhteystiedot), jonka kautta asia otetaan käsittelyyn.

Jäsenorganisaatio voi myös hankkia oman verkkonsa reitityksen palveluna Funetilta.

Tiedotus

Jakelulistat

Funetilla on käytössä erilaisia sähköpostijakeluita jäsenorganisaatioiden Funet-yhteyshenkilöille tiedottamiseen. Katso lisätietoja Funet-yhdyshenkilöistä kohdasta Funet-yhdyshenkilön ohje#Sopimusasioita.

Yhdyshenkilötietojen päivitykset ilmoitetaan sähköpostitse: katso yhteystiedot (hallinnolliset asiat).

Tietoliikennehäiriöt

Funet-verkon tietoliikennehäiriöistä tiedotetaan tl-katko(at)postit.csc.fi-listalla. Organisaatioille ei yleensä erikseen ja suoraan välitetä tietoa esimerkiksi juuri heitä koskevista huoltokatkoista, mikäli kyse on useita organisaatioita koskevasta katkosta. Niistä tiedotetaan kyseisen listan kautta. Listalle ilmoitetut häiriöt näkyvät myös info.funet.fi-palvelun etusivulla. Katso listan tilausohje .

Funet-uutiset

Ajankohtaisista tapahtumista ja muutoksista kerrotaan sähköpostitse Funet-uutiskirjeessä ja samat uutiset (vaatii sisäänkirjautumista) löytyvät myös info.funet.fi:stä. Uutiskirje toimitetaan noin kerran kuukaudessa ja lähetetään em. Funet-yhdyshenkilöiden listoille. Muut jäsenorganisaatioissa uutisista kiinnostuneet voivat tilata ne; katso tilausohje  (vaatii sisäänkirjautumista).

info.funet.fi

info.funet.fi on yhteistyöalusta (wiki) tiedon välittämiseen ja yhteistyön edistämiseen Funet-yhteisön keskuudessa. Osa tiedoista on vain Funet-jäsenistölle tarkoitettua ja niihin pääsevät käsiksi palveluun kirjautuneet ja tarvittavat käyttöoikeudet saaneet käyttäjät; katso tekniset edellytykset.

Pääsy info.funet.fi:hin on suositeltavaa järjestää jäsenorganisaatiossa esimerkiksi kaikille tietohallinnossa työskenteleville, ei pelkästään suoraan Funetin kanssa asioiville. Lisätietoja sisäänkirjautumisen teknisistä edellytyksistä . 

CSC:n verkkojulkaisu

Verkkolehti @CSC

Palvelut

Tekniset palvelut

Funetin verkkopäivystys (Funet NOC) hoitaa vikailmoitukset, tekniset pyynnöt sekä tekee verkonvalvontaa: katso yhteystiedot. NOC:lta voi myös kysyä neuvoa teknisissä asioissa.

Funet CERT:llä on toinen päivystävä puhelin, johon voi ilmoittaa havaituista tietoturvapoikkeamista: katso yhteystiedot.

Sähköposti

Funet-jäseneksi liittymisen myötä organisaation on mahdollisesti hankittava tarvitsemansa sähköpostipalvelut kaupallisilta tahoilta. CSC:llä/Funetilla ei näitä ole tarjolla.

Hallinnolliset asiat

 Hallinnollisia yms. asioita varten on oma sähköpostiosoitteensa, katso yhteystiedot.

Valvonta ja raportointi

im.funet.fi

Lisätietoa im.funet.fi-järjestelmästä on kerrottu täällä.

Verkon tila

Tietoa mm. Funet-verkon tilasta sekä työkaluja sen seurantaan löytyy täältä.

Häiriöistä ilmoittaminen ja niiden kirjaaminen

Verkkoyhteyksien huoltokatkoista on hyvä ilmoittaa etukäteen Funet NOC:lle, ettei teknisiä yhdyshenkilöitä yritetä tavoittaa turhaan.

Myös jälkikäteen havaituista tai ilmoittamatta jääneistä katkoista voi ilmoittaa Funet NOC:lle, joka kirjaa ne ylös.