Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo on opetushallinnon alueelle räätälöity kyselytiedonkeruun järjestelmä, jolla kerätään valtakunnallisesti yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi (esim. opiskelijapalautteet). Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun toteutus perustuu pitkälti Opetushallituksen AIPAL-palautejärjestelmään. Kyselyjärjestelmä otettiin käyttöön ammattikorkeakouluissa valmistumisvaiheen opiskelijapalautteen (AVOP) sähköistämisen yhteydessä 1.1.2016. Tämän jälkeen käyttö on laajentunut myös muihin kyselyihin.

Arvo-palvelun logo

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla tuotettuja palautekyselyitä:


Navigation Map
Arvo_tiedonkeruu
Arvo_tiedonkeruu
cellWidth200
wrapAfter3
cellHeight40
titleKyselyt


Info
titleYhteystiedot

arvo@csc.fi


Info
titleKyselyiden työskentelyalueetRecent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max3
hideHeadingtrue
themeconcise