Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden itsearvioinnin tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista tietoa digitalisaation etenemisestä koulutuksen järjestäjän tasolla sekä valtakunnallisesti. Arvioinnilla kartoitetaan, miten ammatilliset koulutuksen järjestäjät tukevat ja kehittävät organisaatioidensa digikyvykkyyttä tällä hetkellä. Arvioinnissa keskitytään muun muassa organisaation digitaalisuutta tukevien sekä kehittävien toimintatapojen, organisaatiokulttuurin ja infrastruktuurin arviointiin.

Itsearviointi toteutetaan n. kahden vuoden välein, sillä tarkoituksena on seurata digitalisaation kehitystä koulutuksen järjestäjien organisaatioissa pidemmällä aikavälillä. Itsearvioinnin tuloksista tuotetaan koulutuksen järjestäjälle raportti, jossa vastauksia verrataan vastauksittain ja osioittain kansalliseen keskiarvoon sekä muiden saman kokoluokan organisaatioiden keskiarvoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää arvioinnin vastauksia digitalisaatioon liittyvien tuki- ja kehitystoimintojen suunnitteluun sekä oppilaitosten digikyvykkyyden kehittämisen tukemiseen.

Tiedonkeruu toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2021. Seuraava tiedonkeruu toteutetaan vuonna 2024.


Lisätietoa vuonna 2021 toteutetusta kyselystä:

Kyselyyn liittyvät kysymykset voi lähettää kyselyjärjestelmän palveluosoitteeseen: arvo@csc.fi