Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 3on 13.36.2016 2019 asettanut uudistetun tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin arvioimaan tieteellisen laskennan tulevaisuuden kehitystä suomalaisten korkeakoulujen ja suomalaisen tutkimuskentän kannalta. Yhteistyöfoorumin toimintakausi jatkuu 31.12.2018 saakka2019-2021 edistämään oman toimialansa palvelujen kehitystä sekä ehdottamaan linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Yhteistyöfoorumin tehtävänä on erityisesti:

1.

arvioida kansallisten yhteisten laskentaresurssien ja niiden oheispalveluiden laatua, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja raportoida tästä vuosittain OKM:lle

kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle,

2. toimia OKM:lle neuvoa-antavassa roolissa

kansallisten yhteisten laskentaresurssien

tieteellisen laskennan, datanhallinnan ja niiden

oheispalveluiden lyhyen ja pitkäntähtäimen kehittämistarpeiden

oheispalvelujen kehittämistarpeiden kokoamisessa,analysoinnissa ja priorisoinnissa,

3.

yhdessä

tuottaa OKM:

n kanssa ylläpitää kokonaisarkkitehtuurityötä tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalveluiden kokonaisuudessa (laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 10.6.2011/634, 4 §),

lle tietoa tiede- ja innovaatiopoliittiseen suunnitteluun ja linjauksiinsekä CSC:n asiakasohjausta varten sekä

4. hoitaa muut OKM:n Yhteistyöfoorumille erikseen antamat tehtävät.

Lisätietoa tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin taustasta, tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta on OKM Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin jatkon asettamispäätöksessä (OKM Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin jatkon asettaminen.PDF).

Yhteistyöfoorumin jäsenet 

Johtaja Petri Myllymäki, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITProfessori Keijo Heljanko, Helsingin yliopisto , puheenjohtaja
Johtaja Paula Eerola, Fysiikan tutkimuslaitos HIPTietokeskuksen kehittämispäällikkö, Riitta Teiniranta, SYKE, varapuheenjohtaja
Professori Järjestelmäasiantuntija, Mikko SillanpääHakala, Oulun Aalto-yliopisto
Vararehtori Tutkimuksen vararehtori, Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Professori Juho Kanniainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusprofessori Hannele Korhonen, Ilmatieteen laitos
Tutkijaopettaja Katariina Pussi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yliopistotutkija Tanja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto
Yliopistotutkija Karoliina Honkala, Jyväskylän yliopisto
Professori Keijo Heljanko, Aalto yliopisto, Vesa Nykänen, Geologian tutkimuskeskus
Projektipäällikkö, Jonna Kalermo-Poranen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Johtaja, Anu Juslin, Tampereen yliopisto

Asiantuntijajäsenet

Opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriöAsiantuntijajäsenet
Johtaja Pekka Lehtovuori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OyOpetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi, Helsingin yliopisto

HPC-laskennan asiantuntija Mikko Hakala, Aalto-yliopisto, sisällöllinen sihteeri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

...

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tieteellisten-laskentaresurssien-ja-niiden-oheispalvelujen-kokonaisarkkitehtuuri/resource/e3fcec07-e259-40f4-9939-4178f95584b0

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT: Korkeakoulut, OKM/KTPO, CSC, ICT-palvelut ja arkkitehtuuri

...


- kokonaisarkkitehtuurimenetelmän rooli ja hyödyntäminen kokonaisuuden kuvaamisessa
Kuvaan (http://ka.csc.fi/) on tiivistetty kokonaisuus:

- palveluita käsittelevät ryhmät,
- toiminnan nyky- ja tavoitetilaa kuvaavat ja toiminnan hahmottamista ja vertailua helpottavat ja toisaalta palveluiden keskittämistä ja hajauttamista linjaavat arkkitehtuurikuvaukset ja
- keskitetyt (CSC:n ja muiden toimijoiden) tuottamat palvelut ja korkeakoulujen itse/yhdessä tuottamat palvelut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...


Yhteistyöfoorumin eduuni-työtila: https://tt.eduuni.fi/csc/yhteistyofoorumi/SitePages/Kotisivu.aspx