Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Koulutus- ja opetusyhteistyö -sivu kokoaa yhteen opiskelua ja opetusta tukevat yhteistyöryhmät sekä meneillään olevat kehittämishankkeet.

Sivulta löydät tietoa:

 • Koulutus- ja opetusyhteistyötä tukevien yhteistyöryhmien toiminnasta.
 • Erityisavustusta saaneista korkeakoulutuksen kehittämishankkeista.
 • Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosesseista.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöstä.
 • Koulutus- ja opetusyhteistyöhön liittyvistä tapahtumista.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö

Alla olevassa kuvassa esitetään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyötä. Ka.csc.fi-sivu sisältää suorat linkit eri verkostojen ja ryhmien sivuille, sekä arkkitehtuureihin.


Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuri

OPI-viitearkkitehtuuri on korkeakoulujen yhteinen työalusta ja sen omistavat Suomen korkeakoulut. Viitearkkitehtuurin tuottamisesta ja päivittämisestä vastaa Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki).

OPI-viitearkkitehtuurin oppijan polku (v. 2.0, 13.2.2020)Koulutus- ja opetusyhteistyötä tukevat työryhmät KOOTuki ja SynergiaryhmäPanel
borderColorblack
borderWidth2
titleBGColor#FFFFf0
borderStylesolid
titleKorkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)

KOOTuki-ryhmän tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista. KOOTuki-ryhmässä ovat edustettuina opintohallinnon ja tietohallinnon vastuuhenkilöiden verkostot sekä Opetushallitus.

KOOTuki-ryhmän tehtävänä on:

 • Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 • Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 • Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 • Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 • Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 • Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.Panel
borderColorblack
borderWidth2
titleBGColor#FFFFF0
borderStylesolid
titleSynergiaryhmä, opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto

Synergiaryhmä on opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto. Synergiaryhmä kehittää ja tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa sekä tietojen siirrettävyyttä tietojärjestelmien välillä, että johtamisessa ja ohjauksessa käytettyjen tietojen vertailukelpoisuutta. Tämä edellyttää yhdessä työstettyä ja sovittua, aktiivisesti kehitettävää yhteentoimivuuden määritysten kokonaisuutta.

Synergiaryhmän tehtävänä on:

 • Tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.
 • Osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa.
 • Toteuttaa ja organisoida ohjausryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot.
 • Tiedottaa korkeakouluille osahankkeen etenemisestä.
 • Tiedottaa ryhmän työskentelyn etenemisestä opinto- ja tietohallinnon verkostoille.
 • Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä.Excerpt

Yhteentoimivuuskalenteri

Tämä yhteentoimivuuskalenteri on poistumassa käytöstä. Uuden käyttöönotettavan kalenterin löydät täältä: Yhteentoimivuuskalenteri 2021

CSC on tuottanut tuottanut koulutuksen ja tutkimuksen alueen tapahtuma-aikataulujen koordinoimiseksi Yhteentoimivuuskalenterin. Kalenteri kokoaa yhteen näkymään erilaisia kenttää koskettavia kokouksia, seminaareja ja konferensseja. Kalenteri on julkinen ja sitä voi hyödyntää tapahtumien aikataulutuksessa. Jos tapahtuma koskettaa useampaa toimijaa kentällä, se kannattaa lisätä kalenteriin kaikkien nähtäville. Kalenteri on käytettävissä täällä: Yhteentoimivuuskalenteri 2021

Team Calendars
width1200
ide3f485a3-c293-4960-8558-8e842830cc35
height300