Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ensimmäiseksi analysoimme avoimen tieteen nykyistä asemaa tutkimuksen arvioinneissa ja kartoitamme olemassa olevia tarpeita, haasteita ja toiveita. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus koordinoi näitä yhdeksää pilottia, ja sen ylläpitämä tiedejatutkimusTiedejatutkimus.fi portaali on yksi piloteista. Tavoitteena on integroida portaaliin erilaisia uusia avoimen tieteen toimintaa kuvaavia indikaattoreita ja toimintaa tallentavia tietolähteitä.

...