Mitä: Millaisena sinä rahoittaja näet avoimen tieteen? Vastaa kyselyyn ja saa lisätietoa aiheesta webinaarissamme.

Milloin: Torstaina 4.5.2023 klo 10-11

Webinaarissa pidetty esitys: Avoimen tieteen kysely säätiöille ja rahastoille (pdf)

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/73297C7D7D2F1215 Kyselyn DL 31.5.

Lisätietoja GraspOS-hankkeesta: https://graspos.eu

Tiedusteluihin ja kysymyksiin hankkeesta ja kyselystä vastaa Laura Himanen, laura.himanen@csc.fi


Tausta

Avoin tiede on tullut yhä tärkeämmäksi osaksi kansallista ja kansainvälistä tutkimuskenttää – ja siten osaksi tutkimusrahoittajienkin työtä. Siksi kolmivuotisessa EU-rahoitteissa GraspOS-hankkeessa halutaan nyt selvittää avoimen tieteen ja tutkimuksen asemaa tutkimuksen arvioinnissa ja myös rahoituspäätöksiä tehtäessä (lisätietoja hankkeesta: https://graspos.eu).

Hankkeessa kehitetään tutkimusta tekevien, rahoittavien ja tukevien tahojen tarpeisiin uusia avointa tiedettä aiempaa monipuolisemmin huomioon ottavia indikaattoreita, työkaluja ja tietolähteitä. Se, että hankkeen tulokset palvelevat todellisia tarpeita ja toiveita, varmistetaan yhdeksällä pilotilla, jotka testaavat ja arvioivat niiden käyttökelpoisuutta.

Ensimmäiseksi analysoimme avoimen tieteen nykyistä asemaa tutkimuksen arvioinneissa ja kartoitamme olemassa olevia tarpeita, haasteita ja toiveita. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus koordinoi näitä yhdeksää pilottia, ja sen ylläpitämä Tiedejatutkimus.fi portaali on yksi piloteista. Tavoitteena on integroida portaaliin erilaisia uusia avoimen tieteen toimintaa kuvaavia indikaattoreita ja toimintaa tallentavia tietolähteitä.

Kysely ja webinaari avoimesta tieteestä

Osana hanketta haluamme kartoittaa suomalaisten tutkimusrahoittajien nykykäytäntöjä, tarpeita ja toiveita liittyen avoimeen tieteeseen ja sen huomioimiseen arvioinnissa ja päätöksenteossa kyselyn avulla: https://link.webropolsurveys.com/S/73297C7D7D2F1215

Pyydämme vastaamaan kyselyyn 31.5. mennessä.

Järjestämme aiheesta yhdessä Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa webinaarin 4.5., jossa esittelemme GraspOS-hanketta ja kyselyä. Lisäksi keskustelemme säätiöiden ja rahastojen mahdollisesta kiinnostuksesta ottaa oman toimintansa osaksi hankkeessa kehitettäviä uudenlaisia tapoja hyödyntää avoimen tieteen käytäntöjä.

Kyselyssä kerättäviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja aineistosta tehtyjä johtopäätöksiä hyödynnetään siten, ettei yksittäistä organisaatiota pysty yhdistämään vastauksiin. Aineistosta tehtyjä johtopäätöksiä voidaan esitellä raporteissa, julkaisuissa ja esityksissä. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n asiakas- sekä sidosryhmärekisterien henkilötietojen käsittely kuvataan tietosuojaselosteissa: https://www.csc.fi/tietosuoja.

Tiedusteluihin ja kysymyksiin hankkeesta ja kyselystä vastaa Laura Himanen, laura.himanen@csc.fi


CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on Espoon Keilaniemessä sijaitseva Suomen valtion ja korkeakoulujen omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima voittoa tavoittelematon osakeyhtiö.

  • No labels