Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Haapamäki: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lainsäädännössä sanotaan, että korkeakoulut voivat järjestää tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena, erillisenä ja täydennyskoulutuksena. Lisäksi korkeakoulu voi järjestää muuta täydennyskoulutusta. Tuolla puhutaan avoimista opinnoista. Mihin tällä viitattaan? Olettaisin, että viittaa tutkintojen osiin?
  Schroderus: En ole paras henkilö vastaamaan. Palataan tähän kokouksen jälkeen.
  • Schroderuksen toimittama tarkennus kokouksen jälkeen, hyväksytty 
   • Avoimella tarjonnalla viitataan opintopistemitoitettuun avoimiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Palvelusta on ennen vuotta 2024 rajattu ulkopuolelle se tarjonta, joka kuuluu korkeakouluissa kirjanpidollisesti eriytettävän liiketoiminnan piiriin.
   • Korkeakoulujen liiketoimintaan kuuluvia sisältöjä voidaan tuoda palveluun vuoden 2024 jälkeen, korkeakoulut määrittävät yhdessä version, jossa tämä on mahdollista. Liiketoiminnan määrittely: Erillisessä yksikössä suoritettava liiketoiminta tai Yliopistolain 62§ mukaisesti eriytetty liiketoiminta.
 • Schroderuksen jälkikäteen toimittama vastaus, hyväksytty OPTIETOR:n kokouksessa 27.11.2023.

  • Avoimella tarjonnalla viitataan opintopistemitoitettuun avoimiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Palvelusta on ennen vuotta 2024 rajattu ulkopuolelle se tarjonta, joka kuuluu korkeakouluissa kirjanpidollisesti eriytettävän liiketoiminnan piiriin.
  • Korkeakoulujen liiketoimintaan kuuluvia sisältöjä voidaan tuoda palveluun vuoden 2024 jälkeen, korkeakoulut määrittävät yhdessä version, jossa tämä on mahdollista. Liiketoiminnan määrittely: Erillisessä yksikössä suoritettava liiketoiminta tai Yliopistolain 62§ mukaisesti eriytetty liiketoiminta.

...