Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

15.2.2018 YO-2-toimipisteet - mallitiedosto päivitetty oikeaan merkistökoodaukseen (UTF 8 BOM)

23.3.2018 YO_Talous_2_Tase_2017 lomake päivitetty

...