Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yhteistyö avaa kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä.

Kehitteillä oleva digitaalinen opintarjonta mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, entistä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä sekä työn uudenlaisen yhteensovittamisen opiskeluaikojen lyhentämiseksi, opintopolkujen monipuolistamiseksi ja paremman työllistyvyyden turvaamiseksi. Uudet koulutusratkaisut vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset oppimispolut.

Opiskelijoille näkyvän muutoksen taustalla toteutetaan uudistuksia tietojärjestelmätukeen ja kehitetään oppimisanalytiikkaa hyödyntävää digiohjausta. Lisäksi toteutetaan valmennusohjelma, jotta ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen vastaa uudistuvaa toimintakulttuuria. Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2016 koko ammattikorkeakoulusektorin, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa eAMK-hankkeen toteutusta vuosina 2017-2020. 

Lisätietoja:

www.eamk.fi

www.facebook.com/eamk.fi

YouTube: eamkhanke

Twitter: eamkhanke


Yhteyshenkilöt

 • Teemakoordinaattori Minna Scheinin (yhteinen digitaalinen opintotarjonta), p. 050 598 5375, minna.scheinin (at) turkuamk.fi
 • Teemakoordinaattori Sirpa Laitinen-Väänänen (työelämäläheiset oppimisen ekosysteemit), p. 040 865 8496, sirpa.laitinen-vaananen (at) jamk.fi
 • Teemakoordinaattori Jaana Kullaslahti (amk-pedagogiikan digitalisaatio), p. 040 587 8201, jaana.kullaslahti (at) hamk.fi
 • Projektipäällikkö Paula Tyrväinen (hankkeen hallinto ja viestintä), p. 040 530 9231, paula.tyrvainen (at) jamk.fi
 • Projektikoordinaattori Rika Nakamura (hankkeen hallinto ja viestintä), p. 050 524 0725, rika.nakamura(at) jamk.fi
 • Asiantuntija Eerikki Vainio (ammattikorkeakoulujen yhteistyö), p. 040 060 6540, eerikki.vainio (at) arene.fi
 • Projektin johtaja Hannu Ikonen (strateginen johtaminen ja ohjaus), p. 040 528 3762, hannu.ikonen (at) jamk.fi
 • Ohjausryhmän puheenjohtaja Turo Kilpeläinen (strateginen johtaminen ja ohjaus), p. 044 7101 600, turo.kilpelainen (at) kamk.fi


 

Image RemovedImage Added