Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työtila erityisavustushankkeiden käyttöön

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden työtilaa voi käyttää hankkeen tilannekuvasta viestimiseen sekä hankkeiden tuotosten jakamiseen. Työtilasta löydät myös tietoa hankkeiden kannalta mielenkiintoisista tapahtumista sekä hankkeisiin liittyvää analyysi- ja taustamateriaalia.

Työtilan tarkoitus

Tämä hankkeiden käyttöön perustettu työtila on tarkoitettu hankkeiden väliseen ja korkeakoulujen ja sidosryhmien suuntaan tapahtuvaan viestintään - tämän sivun alle voi perustaa omat hankekohtaiset sivut. Työtilan materiaali on kaikille käyttäjille julkista. Tilannekuvan jakaminen hankkeesta tässä työtilassa ei aiheuta hankkeille kustannuksia, vaan Eduuni-wikin työtila tarjotaan hankkeille ulospäin suuntautuvaan viestintään osana CSC:n tarjoamia tukitoimia.

Vinkkejä viestintään työtilassa

Voit hankkeessasi perustaa tämän sivun alle tilannetietoa välittävän sivun. Hankkeiden kuulumisia voi kertoa myös esimerkiksi blogikirjoituksella. Vinkkejä sivun perustamiseen yhteiseen Eduuni-työtilaan löydät Ohjeita-sivulta, täältä).

Eduuni hankkeen sisäiseen työskentelyyn

Sinun on myös mahdollista ostaa Eduuni-wiki, JIRA tai workspace hankkeesi sisäistä työskentelyä tukemaan, kuten materiaalien työstämiseen. Tämä vaihtoehto mahdollistaa myös sivujen näkyvyyden rajaamisen omalle työryhmälle tai esim. tietyille yhteistyöhankkeille. Hankkeen sisäiseen työskentelyyn avattava sivusto vaatii Eduuni-asiakkuuden. Lisätietoa eri vaihtoehdoista ja näiden hinnoittelusta löydät Eduunin omalta Eduuni-info -sivulta täältä.


Sähköpostiosoite hankkeiden väliseen viestintään: kehittamishankkeet@postit.csc.fi

Listalle liittyminen: pyyntö sähköpostilla opi(at)csc.fiKehittämishankkeiden esittelyt ja nettisivut

Recently Updated

  • No labels