Tälle sivulle on koottu tietoa OKM:n erityisavustuksilla rahoitettujen korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden itsearvioinnista. Itsearvioinnin tavoitteena oli kartoittaa hankkeissa syntyviä pysyviä tuloksia, joiden jatkuvuudesta ja laajamittaisesta soveltamisesta tulisi nyt jo keskustella sekä ylläpidosta huolehtia yhteisesti.

Yliopistot vastasivat itsearviointiin marraskuussa 2018 ja ammattikorkeakoulujen itsearviointi toteutettiin helmikuussa 2019.

Vastausten jäsentämisessä käytettiin Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuria (OPI-viitearkkitehtuuri 2015). Vastaukset täytettiin niihin OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin, joihin liittyen hankkeessa syntyy pysyviä tuotoksia. Vastauksia kirjattiin niihin prosesseihin/lokeroihin, joissa tuotoksia syntyy, muut voi jättää tyhjäksi. Lisäksi pysyvän tuloksen laajuutta arvioitiin (koulutusalakohtainen - korkeakoulukohtainen - alueellinen - valtakunnallinen - kansainvälinen).

Yhteysosoite CSC:llä:  opi@csc.fi 

Hankkeiden teemajako 

  • Opiskelijavalinnat (4 hanketta)
  • Oppimisympäristöt (4 hanketta)
  • Joustava oppiminen (7 hanketta)
  • Analytiikan hyödyntäminen (3 hanketta)
  • Työelämä ja jatkuva oppiminen (13 hanketta)
  • Korkeakoulupedagogiikka (5 hanketta)
  • sekä Avoimet oppimateriaalit kaikille hankkeille yhteisenä teemana, sillä usea hanke julkaisee materiaaleja avoimin lisenssein

Kehittämishankkeet korkeakouluittain sekä yhteyshenkilöittäin taulukossa (linkki itsearvioinnin vastaussivuun hankkeen nimessä):


KorkeakouluKehittämishankeTeemaAloitusvuosiNettisivut ja yhteyshenkilö(t)
1

Aalto-yliopisto 

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen Työelämä ja jatkuva oppiminen

2017

 

https://impacted.fi 

kalle.airo(at)aalto.fi

2Aalto-yliopisto 

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin - DIGI-JOUJOU

Työelämä ja jatkuva oppiminen2017

https://blogs.aalto.fi/digijoujou/

eija.zitting(at)aalto.fi,

heidi.rontu(at)aalto.fi

3Aalto-yliopisto Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto Analytiikan hyödyntäminen2018 

https://wiki.eduuni.fi/x/av6DB

eija.zitting(at)aalto.fi

lauri.malmi(at)aalto.fi

4Aalto-yliopisto Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintaTyöelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://sites.google.com/view/yyto

eija.zitting(at)aalto.fi

pirkka.sippola(at)aalto.fi

5Helsingin yliopistoOpiskelijavalintojen uudistaminen -hanke Opiskelijavalinnat2017

http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/

ulla.sarajarvi(at)helsinki.fi

katri.kleemola(at)helsinki.fi

laura.pellikka(at)aalto.fi 

6 Helsingin yliopistoMonialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/

maikki.naarala(at)helsinki.fi

laura.riuttanen(at)helsinki.fi

7 Helsingin yliopistoDEFA - Digital Education for All Opiskelijavalinnat2018 

https://www.helsinki.fi/fi/projektit/digital-education-for-all

maikki.naarala(at)helsinki.fi

kjell.lemstrom(at)helsinki.fi 

8 Itä-Suomen yliopistoDigiCampus - Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut Oppimisympäristöt2018 

https://info.digicampus.fi/

juha.eskelinen(at)uef.fi

tuula.heide(at)uef.fi

9 Jyväskylän yliopistoToinen reitti yliopistoon Opiskelijavalinnat2018

https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try

jukka.lerkkanen(at)jyu.fi

10 Jyväskylän yliopistoOpiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO!) Korkeakoulupedagogiikka2017 

https://ohohanke.fi

ulla.klemola(at)jyu.fi 

11 Jyväskylän yliopistoTyöelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot Korkeakoulupedagogiikka2018 

https://www.tyopeda.fi

paivi.tynjala(at) jyu.fi

12 Oulun yliopistoMEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi Oppimisympäristöt2018 

https://www.medigi.fi

anne.remes(at)oulu.fi

jarmo.reponen(at)oulu.fi

13 Oulun yliopistoAnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa Analytiikan hyödyntäminen2018 

https://analytiikkaaly.fi/

hanni.muukkonen(at)oulu.fi

14 Tampereen yliopistoRistiinopiskelun kehittäminenJoustava oppiminen2017

https://wiki.eduuni.fi/x/2QHGAQ

mikko.markkola(at)uta.fi

sami.hautakangas(at)uta.fi

15 Turun yliopistoValtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuusJoustava oppiminen2017

https://www.utu.fi/fi/sivustot/lito/Sivut/home.aspx / www.lito.fi

taina.eriksson(at)utu.fi


16 Turun yliopistoKorkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen Korkeakoulupedagogiikka2017 

https://unips.fi

riitta.pyykko(at)utu.fi

minna.vuorio-lehti(at)utu.fi

17 Turun yliopistoJoustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen (Jobitti)Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

http://jobitti.utu.fi/index.php/mika-jobitti/

awarri(at)utu.fi Anni Wärri

18Haaga-Helia AmmattikorkeakouluTOTEEMI - Työstä oppimassa, työhönTyöelämä ja jatkuva oppiminen2017 

http://www.amktoteemi.fi

hannu.kotila(at)haaga-helia.fi

johanna.luostarinen(at)haaga-helia.fi

 
19Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissaJoustava oppiminen2018

http://www.kivako.fi

salla.huttunen(at)haaga-helia.fi

pasi.puranen(at)aalto.fi

teppo.varttala(at)haaga-helia.fi

 
20

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy


DLB - Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen  Joustava oppiminen2017 

https://www.hamk.fi/projektit/digitalisaatiolla-luonnonvarat-biotalouteen/

ulla.moilanen(at)hamk.fi

 
21Jyväskylän ammattikorkeakoulueAMK - Oppimisen uusi ekosysteemiJoustava oppiminen2017

https://www.eamk.fi/fi/etusivu/

hannu.ikonen(at)jamk.fi

paula.tyrvainen(at)jamk.fi

22Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen  Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi

tuula.haverinen(at)kamk.fi

minna.hokka(at)kamk.fi

23Lahden ammattikorkeakoulu Oy FDA - Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten  Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

http://www.finnishdesignacademy.fi/

kristiina.soini-salomaa(at)lamk.fi

ari.kankanen(at)lamk.fi 

jorma.lehtonen(at)lamk.fi 

 
24Lapin ammattikorkeakoulu OyKiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin  Joustava oppiminen2018 

http://www.kiertotalousamk.fi/

anne-mari.vaisanen(at)lapinamk.fi 

25Laurea-ammattikorkeakoulu OyReKey - Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen Työelämä ja jatkuva oppiminen2017

https://wiki.eduuni.fi/x/yxWoAg

paivi.mantere(at)laurea.fi

sari.jaaskelainen(at)laurea.fi

26Laurea-ammattikorkeakoulu Oy SOTE-PEDA 24/7Korkeakoulupedagogiikka2018 

http://sotepeda247.fi/

sanna.juvonen(at)laurea.fi

outi.ahonen(at)laurea.fi

mirkka.pirila(at)laurea.fi

tarja.a.laakkonen(at)laurea.fi

27Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019Opiskelijavalinnat2017 

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi

tapio.rimpioja(at)metropolia.fi

marko.borodavkin(at)metropolia.fi

 
28Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali Oppimisympäristöt2017

https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/biodigi/

paivi.haapasalmi(at)metropolia.fi

heidi.malava(at)metropolia.fi

 
29

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy

SOTKA - Sote-satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina

Työelämä ja jatkuva oppiminen2017

https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/sotka/

riitta.lumme(at) metropolia.fi 

30Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Digisti yhdessä Joustava oppiminen2017 

https://sites.google.com/metropolia.fi/digistiyhdessa

lea.vartiainen(at)metropolia.fi

 
31Oulun Ammattikorkeakoulu OyKOPE - Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke  Korkeakoulupedagogiikka2017

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/

asko.karjalainen(at)oamk.fi

hanna.alaniska(at)oamk.fi

32Savonia ammattikorkeakoulu Oy Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen  Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/

salla.seppanen(at)savonia.fi

marja.silen-lipponen(at)savonia.fi

 
33

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy


 
Automation in Network  Oppimisympäristöt2018 

https://tekniikka.seamk.fi/aune/

kati.katajisto(at)seamk.fi 

niko.ristimaki(at)seamk.fi 

34Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi Työelämä ja jatkuva oppiminen2018 

https://tt.eduuni.fi/sites/amkit/avoin/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

seliina.paallysaho(at)seamk.fi

 
35Tampereen ammattikorkeakoulu OyOppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa  Analytiikan hyödyntäminen2018

http://apoa.tamk.fi/

hanna.ilola(at)tamk.fi

hanna.teras(at)tamk.fi

annika.latva(at)tamk.fi

36

Yrkeshögskolan   Arcada Ab


Vägledningscenter på svenska i Helsingfors


Työelämä ja jatkuva oppiminen2017

http://www.studeraihelsingfors.fi/

annika.stadius(at)arcada.fi

ida.soderlund(at)hanken.fi


  • No labels