ÄlyOppi-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa yliopistokohtaisia sähköisiä oppimisympäristöjä korkeakoulujen väliseen käyttöön. Älykkäillä oppimisympäristöillä tarkoitetaan muun muassa automaattista tarkastamista, visualisaatioita ja simulaatioita. Näillä pyritään tarjoamaan opiskelijoille vuorovaikutteista oppimismateriaalia ja tukea itsenäistä työskentelyä, sekä mallintaa ja analysoida alakohtaista oppisisältöä.

ÄlyOppi-hankkeen tarkoitus on hyödyttää opiskelijan lisäksi opettajia ja kurssien järjestäjiä rakentamalla yhtenäisiä ympäristöjä korkeakoulujen välille ja mahdollistamalla järjestelmien käytön avoimesti kaikissa oppilaitoksissa. Opettajille muodostetaan avoimet alakohtaiset verkostot, joiden avulla mahdollistetaan sisältöjen jakaminen ja tarjotaan tukea käyttöönottoon.

Hanke jakautuu neljään osa-alueeseen: tietotekniikkaan, matematiikkaan, fysiikkaan ja soveltavaan fysiikaan. Tietotekniikan osahanke pyrkii laajentamaan teknisten yliopistojen yhteistyötä yhtenäistämällä kurssikuvauksia ja niiden oppimateriaalia, luomalla sisällöntuotantoverkostoa, avaamalla kursseja muiden yliopistojen opiskelijoille ja kehittämällä kurssimateriaaleja niin, että harjoitustehtäviä voi tehdä ja palauttaa eri ohjelmointikielillä. Matematiikan osahanke laajentaa vuonna 2015 perustettua Abacus-materiaalipankkia (https://abacus.aalto.fi/), joka on rakennettu STACK-järjestelmän (http://www.stack.ed.ac.uk/) varaan. Tarkoituksena on rakentaa sekä hakutoiminnallisuus tehtäviä varten että automaattinen tenttijärjestelmä käyttäen STACK- ja EXAM-järjestelmiä (https://www.csc.fi/web/education/exam), mahdollistetaan olemassa olevien tehtävien muokkaus opiskelijoiden vastausten perusteella, ja kehitetään valmiit kurssipohjat joukolle aihepiirejä. Fysiikan osahanke laajentaa osaltaan Abacus-portaalin tehtäväpankkia, kehittää sähköistä tenttimahdollisuutta yhdessä matematiikan osahankkeen kanssa, kääntää materiaalia englanniksi kansainvälisen yhteistyön mahdollistamiseksi, lisää AMK-tason tehtäviä materiaalipankkiin ja tuottaa soveltavia tehtäviä kone- ja sähkötekniikan opiskelua varten. Soveltavan fysiikan osahanke tuottaa soveltavia tehtäviä kone- ja sähkötekniikan korkeakoulukursseille.

Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, ja partnereina toimivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Arcada yrkeshögskolan, Metropolia AMK ja Tampereen AMK. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta 2018-2021.

Lisää tietoja sekä webinaarisarjan aikataulut hankkeen omista sivuilta.

ÄlyOppi on Digital Education For All (DEFA) -hankkeen rinnakkaishanke.

English description of the project can be found at the project's own web page and the LeTech research group's web page.


Yhteyshenkilöt

päävastuuhenkilö

Lauri Malmi

lauri.malmi@aalto.fi

tietotekniikan osahanke

Ari Korhonen

ari.korhonen@aalto.fi

fysiikan osahanke

Petri Salo

petri.salo@aalto.fi

matematiikan osahanke

Simo Ali-Löytty

simo.ali-loytty@tut.fi

soveltavan fysiikan osahankeJuho Alatalojuho.alatalo@oulu.fi

talous

Paula Latvala

paula.latvala@aalto.fi

projektisuunnittelija

Nea Pirttinen

nea.pirttinen@helsinki.fi

Partnereiden yhteystiedot

Hankkeeseen osallistuvien partnereiden yhteystietolista on löydettävissä täältä.


Esittelykalvot

Hankkeen esittelykalvot (englanniksi). Mikäli kalvoja haluaa muokata omaan käyttöönsä, .pptx-versiota voi pyytää projektisuunnittelijalta.

Tapahtumat

Kevät 2021 Webinaarisarja

Menneitä tapahtumia:

19.1.2021 Johtoryhmän kokous

19.11.2020 Tietotekniikan osahankkeen opettajaverkostoitumistapahtuma

Syksy 2020 Webinaarisarja

16.6.2020 Johtoryhmän kokous

17.12.2019 Tietotekniikan osahankkeen opettajaverkostoitumistapahtuma

12.12.2019 Johtoryhmän kokous

28.8.2019 DEFAn ja ÄlyOpin yhteinen tapahtuma

28.8.2019 Fysiikan osahankkeen kokous ja työpaja

21.-22.8.2019 Tietotekniikan osahankkeen tapahtuma

10.4.2019 Tietotekniikan osahankkeen kokous, mukana myös matematiikan ja fysiikan osahankkeet

28.11.2018 Johtoryhmän kokous

5.10.2018 Tietotekniikan osahankkeen aloitustapaaminen

4.10.2018 Fysiikan osahankkeen aloitustapaaminen

21.9.2018 Matematiikan osahankkeen aloitustapaaminen

8.8.2018 DEFAn ja ÄlyOpin yhteinen kickoff

18.6.2018 Johtoryhmän kokous


Lisäksi osahankkeiden sisäisiä, pienempiä kokoontumisia


Kokouspöytäkirjat ja päätökset

Johtoryhmän kokous 19.1.2021


Johtoryhmän kokous 16.6.2020


Johtoryhmän kokous 12.12.2019


Johtoryhmän kokous 28.11.2018


Johtoryhmän kokous 18.6.2018


  • No labels