Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijavalintojen uudistuessa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle tarvitaan myös muita hakuvaihtoehtoja. Toinen reitti yliopistoon (TRY) kehittää avoimen väylää hakutapana pilotoimalla erilaisia avoimen yliopiston reittejä tutkintokoulutukseen. Avoimet yliopisto-opinnot antavat hakijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopistossa. 


Hankkeen tavoitteena on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon:

1. Näyttöreitti

Opiskelija osoittaa valmiutensa yliopisto-opintoihin jo toisen asteen opintojen aikana. Samalla opiskelija voi tutustua eri aloihin.

2. Vaihtoehtoinen reitti

Ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse korottaa arvosanojaan, vaan hän voi tehdä yliopisto-opintoja avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu. Reitti soveltuu myös niille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa.

3. Elinikäisen oppimisen reitti

Uramuutosta suunnittelevat tai osaamistaan kehittävät työelämässä olevat ihmiset löytävät helposti heille soveltuvia opintopolkuja tutkinto-opintoihin.


Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijalähtöisesti reitteihin liittyviä opintopalveluita eli tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta.


Mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.


                                                                Hankkeen verkkosivu & email

Lue tuoreimmat kuulumiset Ajankohtaista-palstalta ja seuraa tulevia tapahtumia kalenteristamme!

https://www.jyu.fi/try

try-hanke@jyu.fi 


Yhteystiedot

Projektipäällikkö Paula Savela

p. 050 428 5293

paula.savela(a)jyu.fi


Projektisihteeri Anne Allonen

p. 0400 247 433

anne.allonen(a)jyu.fi


Markkinointisuunnittelija Heli Joutsen

p. 040 652 4168

heli.a.joutsen(a)jyu.fi


Twitter & Instagram

@try_hanke


Opiskelijalle

Lisätietoa reiteistä kiinnostuneille opiskelijoille