Opiskelijavalintojen uudistuessa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle tarvitaan myös muita hakuvaihtoehtoja. Toinen reitti yliopistoon (TRY) kehittää avoimen väylää hakutapana pilotoimalla erilaisia avoimen yliopiston reittejä tutkintokoulutukseen. Avoimet yliopisto-opinnot antavat hakijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopistossa. 


Hanke on luonut kolme väylämallia, jotka ovat aikataulutettu väylä, joustava väylä ja työelämälähtöinen väylä. Lisäksi hankkeessa on kehitetty opiskelijalähtöisesti reitteihin liittyviä opintopalveluita eli tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta. Väylämalleista, TNO-palveluiden kehittämisestä sekä avoimen väylän kehittämissuosituksista hankekauden jälkeen voi lukea lähemmin TRY-hankkeen julkaisusta Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen (2020).


Mukana on useita eri oppiaineita 11 yliopistosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa TRY-hanketta (2018–2021) koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.


                                                                Hankkeen verkkosivu & email

Lue tuoreimmat kuulumiset Ajankohtaista-palstalta ja seuraa tulevia tapahtumia kalenteristamme!

https://www.jyu.fi/try

try-hanke@jyu.fi 


Yhteystiedot

Projektipäällikkö Paula Savela

p. 050 428 5293

paula.savela(a)jyu.fi


Projektisihteeri Anne Allonen

p. 0400 247 433

anne.allonen(a)jyu.fi


Markkinointisuunnittelija Heli Joutsen

p. 040 652 4168

heli.a.joutsen(a)jyu.fi


Twitter & Instagram

@try_hanke


Opiskelijalle

Lisätietoa reiteistä kiinnostuneille opiskelijoille