Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan ja edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa.


Hankkeen tavoitteena on luoda kolme vaihtoehtoista reittiä yliopistoon:

1. Näyttöreitti

Opiskelija osoittaa valmiutensa yliopisto-opintoihin jo toisen asteen opintojen aikana. Samalla opiskelija voi tutustua eri aloihin.

2. Vaihtoehtoinen reitti

Ylioppilastutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse korottaa arvosanojaan, vaan hän voi tehdä yliopisto-opintoja avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu. Reitti soveltuu myös niille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa.

3. Elinikäisen oppimisen reitti

Uramuutosta suunnittelevat tai osaamistaan kehittävät työelämässä olevat ihmiset löytävät helposti heille soveltuvia opintopolkuja tutkinto-opintoihin.

 

Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijalähtöisesti reitteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä opintopalveluita.


Mukana on tässä vaiheessa noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.


                                                                Lisätietoa hankkeesta

Projektipäällikkö Paula Savela

p. 050 428 5293

paula.savela(a)jyu.fi


Projektisihteeri Anne Allonen

p. 0400 247 433

anne.allonen(a)jyu.fi


Markkinointisuunnittelija Heli Joutsen

p. 040 652 4168

heli.a.joutsen(a)jyu.fi


Hankkeen verkkosivu & email

Lue tuoreimmat kuulumiset Ajankohtaista-palstalta
ja seuraa tulevia tapahtumia kalenteristamme!

https://www.jyu.fi/try

try-hanke@jyu.fi 


Twitter & Instagram

@try_hanke


Opiskelijalle

Lisätietoa reiteistä kiinnostuneille opiskelijoille